ÅSIKT

KU bör minnas Ebbe Carlsson

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Under den heta sommaren 1988 pågick reality-show i tv. Stora stjärnor som Anna-Greta Leijon, Carl Lidbom och Ingvar Carlsson minglade med småkändisar som Jan-Henrik Barrling, P?G Näss och Nils Erik Åhmansson.

De måste alla avslöja sina relationer till den underhållande men äventyrlige Ebbe Carlsson, bokförläggare och privatspanare. Han hade givit sig själv uppdraget att avslöja Olof Palmes mördare och förmått landets justitieminister (Leijon) att i hemlighet godkänna planen.

Föreställningen regisserades av konstitutionsutskottet. Huvudintrigens upplösning var känd: Anna-Greta Leijon hade tvingats avgå. Den socialdemokratiska regeringen var i minoritet och dåvarande vänsterpartiet (i praktiken Jörn Svensson) gjorde uppror mot Ingvar Carlsson och hans justitieminister.

Den något gråtmilde KU-ordföranden Olle Svensson försökte, hjälplöst, hindra att utfrågningarna förvandlades till en enkel politisk process. ”Det hela var en parodi på en rättegång. Med en domstol där alla ledamöter var partiska?... och ingen hade juridisk kompetens”, sammanfattade Carl Lidbom.

När KU i dag börjar pröva det konstitutionella ansvaret för regeringskansliets vanskötsel av tsunamikatastrofens följder, har en del partier valt att representeras av jurister, omskolade till politiker. Ingen roll ledig för en Birgit Friggebo (fp) som 1988 något dreglande och fördomsfullt letade homosexuella konspirationer.

Jag ringer Bosse Hammar, den skickligaste KU-utfrågaren från 1988, och undrar hur stark partipolitiseringen var under förhören 1988.

–?Utfrågningarna startade en månad före valet och drevs fram av de borgerliga, trots att det huvudansvariga statsrådet redan avgått.

–?Det finns en given skillnad mellan KU 1988 och dagens utskott, Ebbe Carlsson förestod ett slags frikår som tagit sig in i staten. Nu handlar det renodlat som regeringens ansvar för en kris.

–?Kom ihåg att KU aldrig dömer eller kräver ministrars avgång. Den uppgiften ligger hos riksdagen.

Katastrofkommissionen ringar i sin väldiga textmassa in och kartlägger ansvarsfrågor i regeringskansliet men är, trogen sitt uppdrag, vag angående statsrådens juridiska och konstitutionella ”skuld”. Den uppgiften är KU:s.

De statsråd som kallats till utfrågning har erkänt försumligheter. KU kan i bästa fall ge riksdagen vägledning i den avgörande frågan: Bör misstroendeförklaring riktas mot någon eller några statsråd? Styrkeförhållandena i riksdagen är, som 1988, så oklara att vilket statsråd som helst, med undantag av regeringschefen, kan avsättas.

Efter förhören 1988 satt ministrarna kvar. Jakten efter rättsröta – ett medialt tema – hittade några oväntade offer: Säpo och polisen. I medierna reflekterade vi i bästa fall över vår egen hysteriskt okritiska roll.

Den socialdemokratiska regeringen satt kvar. Kompletterad av en ny justitieminister: Laila Freivalds.

Olle Svenning

ARTIKELN HANDLAR OM