ÅSIKT

Ehrenkrona kampanjar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tre gånger har Olof Ehrenkrona kunnat meddela Aftonbladets läsare, att den offentliga utredningen ”Sverige i världen” med bilagor och allt inte har honom som ende skribent. Jag gjorde honom alltför exklusiv i en söndagskrönika

När han begärde utrymme för ett fjärde inlägg, långt bortom rimliga publicistiska regler och allmänt intresse, tackade jag för ledarsidans vidkommande nej. Aftonbladets redaktionsledning gjorde en annan bedömning och övertog beslutsrätt från ledarsidan – en principiell förändring av relationer mellan tidningsavdelningar. Därmed pustas liv i den annars stendöda Ehrenkrona-frågan.

Redaktionsledningen lät publicera ett ”förtydligande”, dock utan att förtydliga.

Bildts nära medarbetare låter på nytt meddela att han inte är ledamot av Globaliseringsrådet. Jag placerade honom aldrig där, utan skrev korrekt att han ”kallats till tjänst av rådet”.

”Förtydligandet” påstår att ”Ehrenkrona författat en bilaga som handlar om Sveriges representation utomlands”. Alltså en förnäm komplettering till texter som annars krämarfrejdigt anvisar råd för utauktionering av Sverige.

Ehrenkronas bidrag sluter väl an till försäljarideologin. Jag citerar än en gång hans syn på UD: Sveriges ambassadörer har lägre ”komparativa fördelar” än en råvaruanalytiker.

Nationen har sålunda större behov av ett handtag från Lundins oljefamilj än från exempelvis Jan Eliasson.

Ehrenkronas bilaga är hårt ideologiserad, fylld av beröm av Carl Bildts utrikespolitik; med den drevs de ”ryska” trupperna ut ur Baltikum. Bildt och hans regering har gjort slut på det gamla slösaktiga biståndspolitiken. De har också smulat sönder Palme-epokens ”tyckande” i utrikespolitiken. Så resonerar Bildts egen Karl Rove, ställd i offentlighetens tjänst.

Ehrenkrona lyfter blicken i sin Bilaga 3 och skådar ut över en värld, plågad av den internationella kapitalismens djupa kris. Han utbrister:” Globaliseringen är ett plussummespel”. Har budskapet nått till de fattiga länder som nu töms på mångmiljardbelopp och till masshären av arbetslösa?

Bildts medarbetare vill inte få sin prosa jämförd med utredningens klichéer, lånade ur företagsekonomins grundkurs. Ehrenkrona har ibland en annan attack på språket. För att vara Nobelaktuell; han lutar sig mot Carl David af Wirsén när han mejslar ut en mening som: ”Sverige har brutit efterkrigstidens isolering och seglar inte längre i egen sjö.”

Olof Ehrenkrona borde söka diskretion för sig och sina texter; han pockar i stället på ständig uppmärksamhet, dessvärre alltför lättvunnen.

Ehrenkrona tituleras ambassadör och är behängd med Gregorius den stores orden.

I sina relationer med Aftonbladets redaktionsledning har han ”komparativa fördelar” jämförd med andra ambassadörer, särskilt en med placering i Hongkong.

Ehrenkrona har också en mäktigare beskyddare.

Olle Svenning