ÅSIKT

Ljuset brinner på västkusten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nu råder högkonjunktur för ekonomiska bedömare. Ur immiga kristallkulor stiger motstridiga teorier och recept. En sak tycks alla eniga om. Det är på västkusten och i Göteborg som tillväxten och framtidstron finns.

Den traditionella exportindustrin är motorn – nu liksom när folkhemmet och välfärden byggdes. SKF:s goda resultat är ett bevis bland många.

Den västsvenska bil-, verkstads-, maskin-, transport- och kemisk/tekniska industrin räknar med ökad orderingång. Även om den hårt prövade it-sektorn heter det ”Optimism trots bakslag”. Framtidstron i Göteborg smittar av sig. Kulturlivet blomstrar. Hotellen noterar besöksrekord. Göteborgs ekonomi ger ett överskott på nära 100 miljoner kronor.

Vad är det som ger Västra Götaland tillväxt?

Jo, här finns en mental beredskap att hantera strukturkriser och en nedärvd insikt om att yrkeskunskap och industriell förnyelse ger framgångar. Få regioner har drabbats av så omfattande industridöd som Västsverige. Fiskerinäringen har krympt, textilindustrin rationaliserats, varvsindustrin dött sotdöden.

När 20 000 varvsarbetare för 20 år sedan sparkades från Lindholmen, Arendal, Götaverken och Eriksberg var det få utomstående som gav Göteborg och Hisingen någon framtid. Men i Västsverige såg man till den styrka som finns i närheten till havet, i yrkeskunskapen, i lojaliteten och i de internationella kontakter som sjöfartsnäringen och exportindustrin byggt upp.

När riskkapitalister, flotta finanslejon, ny liberala ekonomer och tjusiga yuppisar i Stockholm skrev ut dödsdomen över indust-rin valde Västsverige att hämta kraft ur dess yrkeskunskap och korsbefrukta den med design, ny teknik och ungdomlig kreativitet från Chalmers forskarby.

l de nedlagda varven finns nu spjutspetsföretag som utvecklar industriprodukter. Det har tagit 20 år för Västsverige att komma tillbaka. Det visar på behovet av långsiktighet i investeringar och produktutveckling. Hit flyttar biljätten Ford utvecklingen av både bilarnas säkerhet och datorer.

De utländska investerarna ser i Sverige en kraft som svenska utflyttardirektörer missat. En ny tillväxtpolitik står äntligen överst på regeringens dagordning.

De som ska utforma den gör klokt i att lämna det för stunden deppiga Stockholm och lära av Västsverige. Där brinner tillväxtens ljus.

Rolf Jansson