ÅSIKT

Sökte hjälp – men blev ändå dödade

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Minst 219 kvinnor har dödats av en närstående sedan år 2000, det visar en granskning som Aftonbladet gjort.

Kvinnor som har sökt skydd men ändå dödats av en anhörig är ett stort misslyckande för samhället. För två år sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga dödsfallen för att komma åt brister hos de ansvariga myndigheterna.

Nu har Socialstyrelsen kommit med den första rapporten. På två år har myndigheten hunnit titta på 12 fall. Förra året och året innan dödades 28 kvinnor av sin man eller ex-man.

Samarbetet haltar

Vem som ska läsa Socialstyrelsens rapport och vad den ska leda till är mycket oklart.

Problemet ligger delvis i uppdraget från regeringen.

Samarbetet med polis och åklagare haltar. De missar att rapportera in fall till Socialstyrelsen trots att de har skyldighet att göra det. Socialstyrelsen skriver i rapporten att det delvis beror på att polisen inte vet att de måste rapportera in mord till myndigheten.

Socialstyrelsen har ingen möjlighet att begära ut gärningsmännens journaler.

Inte heller får de peka ut enskilda myndighetsbeslut som kan ha medfört att en kvinna dödats.

Dessutom ska resultaten redovisas så sällan som vartannat år. Nästa rapport kommer alltså 2016. Det går alldeles för långsamt.

Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR vill gärna se att utredningarna ska fungera som haveriutredningar.

Fokusera lokalt

Varje mord ska utredas steg för steg, bakåt i historiken. Inblandade, till exempel socialtjänsten och polisen, ska analyseras, inte för att peka ut någon enskild utan för att komma åt systemfelet.

SKR föreslår också att utredningarna ska fokusera lokalt på arbetet kring den mördade kvinnan. På så sätt kommer man närmare det dagliga förändrings­arbetet, som då kan följas upp.

Vi behöver utredningar som kan ligga till grund för konkreta åtgärder.

ARTIKELN HANDLAR OM