ÅSIKT

Mannen måste sluta vara man

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Pappor behöver ta ett större ansvar för sina barn.

Mannen är normen i samhället, han är privilegierad både socialt och ekonomiskt. Vi ser honom i samhällstoppen. Samtidigt är mannen överrepresenterade när det gäller missbruk, självmord och kriminalitet.  I dag kom regeringens utredning "Män och Jämställdhet" som visar att könsnormer som begränsar kvinnors livschanser även drabbar männen.

En skola för alla

I skolan går det inte heller så bra för pojkarna som för flickorna. Det är bekymmersamt. För i takt med att arbetsmarknaden förändras minskar jobben som inte kräver utbildning.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund har dock en större betydelse för hur eleverna klarar sig än om eleven är pojke eller flicka. Som lösning på problemet lyfter utredningen därför fram den likvärdiga skolan. Skolan måste klara av att ge eleverna det stöd som de behöver för att nå de önskade resultaten. Alla barn, oavsett kön och klassbakgrund, tjänar på en jämlik skola, helt enkelt.

Självklart måste dagens skola förändras i grunden. Det går inte att förändra strukturer utan att öka antalet lärare. Det är inte rimligt att lärare ägnar så stor del av sin arbetstid åt administration.

Föräldraförsäkringen

Men jämställdheten börjar tidigare än i skolan. Knappt 12 procent av de svenska föräldrarna delar lika på föräldrauttaget. Var fjärde pappa tar inte ut en enda dag innan barnen fyllt 2 år. Här är LO-gruppen överrepresenterad. Förklaringen ligger inte i att männen i byggbranschen bryr sig mindre om sina barn. Det handlar snarare om den könssegregerade arbetsmarknaden. I många familjer, där kvinnan arbetar inom ett låglöneyrke förlorar familjen ekonomiskt på att mannen stannar hemma.

Men även föräldraförsäkringens utformning spelar roll. Valfriheten gynnar framförallt män inom privilegierade yrkesgrupper. Det är lättare att vara pappaledig på en arbetsplats där det anses vara positivt. Men på arbetsplatser där det inte förväntas att männen ska vara borta länge blir det svårare att agera som ensam individ.

Att kvotera föräldraförsäkringen framstår som ett allt rimligare förslag.

Männen måste ta ansvar

Jämställdhetsarbetet kan inte enbart bäras upp av kvinnor. Män behöver ta ett större ansvar i hemmet, inom politiken och näringslivet.

Politiken måste framförallt stärka de reformer som möjliggör jämställdheten. Slutsatsen att män förlorar på ojämställdheten borde få en och en annan man att engagera sig för feminismen.

ARTIKELN HANDLAR OM