ÅSIKT

Polisens kontroller belönas i plånboken

Kontrollerna är en del av arbetsuppgifterna som ingår i allt polisarbete sedan 2007.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ju fler papperslösa en polis kontrollerar desto högre blir belöningen i den egna plånboken. I förrgår avslöjade Dagens Arena att Stockholms gränspolis arbetar utifrån kvantitativt uppsatta mål i jakten på illegala flyktingar. Dessutom hänger målen ihop med den individuella lönesättningen. Ju fler flyktingar man slänger ut – desto mer får man i lön.

En av polisinspektörerna som gått ut offentligt och kritiserat arbetsmetoderna menar att det ”resulterar i ett urval som varken är rättssäkert eller effektivt”. Många gånger har det inte funnits några skäl att kolla människors pass på flyg­platsen annat än i syfte att utföra så ­kallade utlänningskontroller.

Kom med Schengensamarbetet

När det blev känt att flera oskyldiga svenska medborgare stoppats i Stockholms tunnelbana för att få sina id-handlingar kontrollerade reagerade Polis­förbundet starkt.

Förbundets ordförande Lena Nitz skrev i en debattartikel att jakten på ­statistik för att uppnå politiskt satta mål aldrig får styra val av arbetsmetod. ”Rättssäkerheten måste alltid väga tyngre än kraven på effektivitet”.

Kontrollerna har sitt ursprung år 2001 i samband med att Sverige ingick i Schengensamarbetet. Gränserna mot andra länder öppnades upp, men på bekostnad av en ökad inre kontroll riktad mot de egna medborgarna. År 2007 ­beslutade Rikspolisstyrelsen att de inre utlänningskontrollerna skulle bli en ­arbetsuppgift som skulle ingå i allt polisarbete.

Diskriminering sker

För fem år sedan kom Reva där Polisen, Migrationsverket och Kriminal­vården fick krav på sig från regeringen att intensifiera arbetet med att se till att de som fått utvisningsbeslut också lämnar landet.

Men trots att polisen inte får diskriminera och stoppa personer som ser ”utländska” ut är det precis det som har blivit resultatet av uppdraget.

ARTIKELN HANDLAR OM