ÅSIKT

Välj svenskt kött - helst inget alls

Sverige importerar allt mer kött från länder som använder antibiotika mer frikostigt.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Missbruket av antibiotika måste få ett slut. Två tredjedelar av all antibiotikaanvändning i världen används inom jordbruket. Köttproducenterna ger medicin till fullt friska djur i syfte att fortsätta hålla dem friska men också för att korna och grisarna ska växa ännu snabbare. Det handlar om lönsamhet.

Infektioner

Men priset som vi människor tvingas betala är alldeles för högt. Utvecklingen har lett till att bakterierna utvecklat ett motstånd, resistens, mot läkemedlet. Varje år dör 700 000 människor till följd av att antibiotikan inte biter på bakteriesjukdomar. Fortsätter det såhär kan vi i värsta fall inte ens bota vanliga infektioner som lunginflammation i framtiden.

Läget är så pass allvarligt att Världshälsoorganisationen, WHO kallar det för en av våra stora folkhälsoutmaningar.

400 svenskar

Visserligen har Sverige varit relativt förskonat men även här börjar den negativa effekten att synas. Årligen dör 400 svenskar som följd av bakterieinfektioner, enligt siffror som SVT begärt ut från Socialstyrelsens dödsregister.

Att Sverige importerar allt mer kött gör inte heller saken bättre. På så sätt bidrar vi till handel av antibiotikakött och överanvändningen av läkemedlet.

- Det finns två slutsatser, två levnadsregler, man kan dra av det här. Det ena är ju förstås att äta mindre kött. Om man prompt ska äta kött så är det bäst att välja skandinaviskt. Varför inte svenskt? Mindre transporter och du bidrar till biodiversitet och öppna landskap härhemma, säger Björn Olsen är professor och infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala till SVT.

Falafel

Sverige är inte paradiset på jorden för kor och grisar men svenska bönder använder minst antibiotika i hela EU.

Vill man nödvändigtvis äta kött - så välj svenskt.

Men tänk på att än så länge har ingen försökt hälla antibiotika i falafel.