ÅSIKT

Satsa nu!

Foto: MATTIAS CARLSSON
Statens finanser visar ett överskott på 16 miljarder kronor. En del av pengarna borde användas till investeringar mot utanförskapet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Folkpartiet styr i många av de kommuner som vägrar att ta emot flyktingar. Det rimmar illa med Lars Leijonborgs retorik på riksplanet.

Aftonbladets ledarsida har länge krävt att fler kommuner tar sitt ansvar för flyktingmottagandet. Statsråden Barbro Holmberg och Jens Orback förde i går fram ett liknande budskap i Svenska Dagbladet.

De har rätt, men kravet på trovärdighet måste också gälla för regeringens egen politik.

En satsning behövs

Att bryta utanförskapet är en av mandatperiodens två ”allt annat överskuggande arbetsuppgifter”, förklarade Göran Persson hösten 2002. Alltför lite har hänt. Utredningar om den första tiden i Sverige och om undervisningen i svenska har malts sönder i regeringskansliets kvarnar.

Nu brådskar den samlade integrationspoli­tik som rege­ringen har lovat.

Kommunerna måste få en rimlig ersättning för mottagningen av flyktingar. I dag är schablonen för låg, särskilt i storstäderna.

Arbetsmarknadsverket behöver ta ett större ansvar för att nyanlända snabbt får jobb. Försöket med personliga lotsar måste permanentas och byggas ut.

Undervisningen i svenska kan anpassas bättre till människors förutsättningar. Det är orimligt att analfabeter och akademiker erbjuds likadana kurser. Ökade resurser och bättre regionalt samarbete kan göra undervisningen bättre.

”Jag är inte främmande för att vi gör en ny storstadssatsning”, sa Göran Persson för ett drygt år sedan. En sådan satsning behövs.

Folkhemmet måste finnas

Ett sätt är fler vuxna i skolorna. Rege­ringen måste genomföra sitt löfte om särskilda pengar till skolor där eleverna har svårt att få godkända betyg.

De goda exemplen från statens tidigare miljardsatsning måste tas tillvara och kunskapen spridas till fler kommuner. Utanförskapet finns på fler platser än Stockholm, Göteborg och Malmö. Även medelstora städer som Norrköping och Örebro behöver stöd.

Det gröna folkhemmet måste finnas både i stad och land. Förnyelsen av miljonprogrammets områden är ett utmärkt tillfälle att förena miljöhänsyn med åtgärder mot utanförskapet. Göran Persson kan visa sin visionära sida genom att ta ett eget initiativ för förorterna, på ett liknande sätt som han gjorde 1997 med miljarder till hållbar utveckling.

Höga förväntningar

Riksgäldskontoret tror att statens finanser går med rejäla överskott de närmaste åren. Finansminister Pär Nuder sköter sin uppgift att hålla tillbaka budgetanspråken, men utesluter inte vissa satsningar i vårbudgeten. Investeringar mot utanförskapet borde stå högt på den listan.

Förväntningarna är höga. Göran Persson och Pär Nuder måste visa att utspelen om bättre integration är mer än ord.

Annars krattar de manegen för folkpartiets valrörelse.

ME