ÅSIKT

Kritik är inte antisemitism

Foto: SCANPIX
Avfärda inte protester mot förtrycket i Palestina som antisemitism. Då slipper de riktiga judehatarna undan.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Var fjärde svensk vill inte ha en jude som statsminister. 5 procent stöder systematiskt påståenden som ”judarna har stort inflytande över världsekonomin” och ”judarna tror att de är de enda som har lidit”. 36 procent vet inte riktigt. De instämmer i vissa antisemitiska myter och tar avstånd från andra. Det visar en enkätundersökning gjord av Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia.

Antisemitismen lever i Sverige. Historiska myter om en judisk konspiration har fortfarande genomslag i vårt samhälle. Helt säkert kan aversionen mot judar kopplas till vår vilja att skapa ett ”vi” och ett ”dom”. Allt som inte betraktas som ursvenskt möts av vissa människor med skepsis. Främlingsrädslan är utbredd.

Intolerans mot muslimer

Samtidigt måste undersökningen problematiseras. 59 procent av svenskarna tar avstånd från antisemitism. Brå och Forum för levande historia konstaterar att ”intoleransen är starkare mot muslimer än mot judar”. Medan två procent av befolkningen är utpräglat intoleranta mot judar, är åtta procent av de vuxna och elva procent av de unga intoleranta mot muslimer.

Statistiken präglas av konflikten mellan Israel och Palestina. Antisemitiska uppfattningar är vanligare bland muslimer. Pro-palestinska sympatisörer är mer intoleranta mot judar, medan pro-israeliska sympatisörer är mer intoleranta mot muslimer. Det är inte överraskande. Konflikten mellan Israel och Palestina väcker heta känslor. Lockelsen att generalisera om judar och muslimer är stor. Fördomar får fritt spelrum.

”Kritik mot Israels politik är inte antisemitism”, slår forskarna fast. Men de svävar på målet, för sedan skriver de: ”Staten Israel och israelisk politik utgör dock i vissa sammanhang måltavlor för stereotypa bilder och judefientlighet.”

Slagträ i debatten

Inte blir det bättre av att forskarna låter påståendena ”Israels behandling av palestinierna påminner om nazisternas behandling av judarna” och ”den internationella terrorismen orsakas av Israels politik” mäta intolerans mot judar. Som om man måste vara antisemit när man resonerar i sådana banor. När man egentligen bara står för en skarp Israelkritik. Man ser med allvarliga ögon på förtrycket som drabbar palestinierna och förstår att det väcker aggressioner.

Antisemitismen används ofta som ett slagträ i debatten om Israel och Palestina. Kritik mot Israels ockupation och krav på en rättvis fred avfärdas som ljusskygg antisemitism. Det skadar kampen mot det verkliga judehatet. De riktiga antisemiterna får hata och hetsa i fred medan fredligt sinnade demokrater får försvara sig mot anklagelser om att gå i Hitlers fotspår.

ÅP