ÅSIKT

10 punkter för rättvisa

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MATTIAS CARLSSON
Fattigfällan Barn med utländsk bakgrund löper fyra gånger större risk att växa upp i fattigdom än barn med helsvensk bakgrund. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Dagens klassklyftor sammanfaller till stor del med etnisk bakgrund. Människor med rötter utomlands har ofta de lägsta inkomsterna och den sämsta arbetsmiljön.

Integrationspolitik handlar inte om särbehandling utan om rättvisa. Regeringen har varit alltför passiv. I går kunde integrationsminister Jens Orback äntligen presentera ett tio-punktsprogram.

Mycket är bra. De 100 skolor som möter de tuffaste utmaningarna kan anställa fler vuxna. Det blir sammanlagt 1 000 resurspersoner som ska ge stöd i undervisningen, med läxorna och i kontakterna mellan hem och skola.

Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan byggs ut. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) får mer pengar. Statliga myndigheter och bolag ska vara goda föredömen i antidiskrimineringsarbetet.

Riktade insatser

Jobben är avgörande. Ekonomin går bra och sysselsättningen ökar. Det är bra för allas lika möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, men det behövs också riktade insatser för utrikes födda.

Särskilda handläggare på arbetsförmedlingarna har lotsat nya svenskar till det första jobbet.

Satsningen förlängs, åtminstone under år 2007. Dessutom ska föreningslivet uppmuntras att hjälpa till med kontakterna.

På andra områden finns frågetecken kvar. Den första tiden i Sverige är avgörande.

Målet måste vara att nya svenskar kommer in på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.

Försöksverksamhet

Regeringen stannar vid en försöksverksamhet i några kommuner, där Arbetsförmedlingen ”får ett sammanhållande ansvar för nyanlända invandrare som står nära arbetsmarknaden”.

Det duger inte. Ett sådant system måste införas i hela Sverige med ordentliga resurser. Miljöpartiet och vänsterpartiet har drivit på för en generell flyktingamnesti. Tänker de acceptera regeringens försiktighet när det gäller vägen till det första jobbet?

Aftonbladets ledarsida har länge efterlyst en ny storstadssatsning med öronmärkta pengar för miljonprogrammets områden.

Någon sådan blir det inte, däremot ett stöd till 20 nya kommuner att lära av goda exempel från de tidigare projekten.

Nu ligger ansvaret hos landets kommuner. Det är en stor skillnad mellan de socialdemokratiska kommunalråd som arbetar hårt för att bryta segregationen lokalt och de borgerliga politiker i villakommuner som vägrar att ta emot flyktingar.

En miljard

Jens Orbacks tio punkter får kosta en miljard kronor under tre år. Till det kommer 700 miljoner kronor för de kommuner som tar emot fler flyktingar. Staten gör en rejäl satsning. Lokala politiker måste ta sin del av ansvaret.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM