ÅSIKT

Kristelefonerna fortsätter ringa

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: KATRIN JAKOBSEN
Så många som 100 000 svenska kvinnor kan bli slagna varje år, enligt Sveriges kvinnojourers riksförbund. Bilden är arrangerad.

7 januari 2008. Kvinnofridslinjen har bara varit öppen en månad men får redan ta emot 100 krissamtal per dag. ”Vi trodde att det skulle vara en betydligt längre startsträcka”, säger verksamhetschefen Åsa Witkowski till TT.

Den nationella stödtelefonen för kvinnor som utsätts för våld och hot bemannas av sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer. De som ringer är våldsutsatta kvinnor, deras anhöriga och vänner.

Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och samtalen är gratis. Numret är 020-50?50?50.

Rekordmånga slagna

Statistiken visar att Kvinnofridslinjen behövs. Om några veckor summerar Brottsförebyggande rådet 2007. Då väntas antalet polisanmälningar om mäns våld mot kvinnor slå rekord.

Redan i slutet av november hade Brå registrerat 24?349 anmälningar. Sedan 1998 har antalet ökat med nästan 100 procent. Men Sveriges kvinnojourers riksförbund påpekar att betydligt fler kvinnor än så misshandlas.

”Det finns stora mörkertal varför det i själva verket kan handla om upp till 100?000 kvinnor per år”, säger förbundsordföranden Carina Ohlsson till TT.

Mer pengar till jourer

Alliansregeringen presenterade i november en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. 800 miljoner kronor satsas på 56 åtgärder, varav ungefär 20 är nya.

Anslagen till kvinnojourerna ska förstärkas. Ungdomsmottagningar ska startas på nätet, så att unga flickor som utsätts för hedersrelaterat våld oftare vågar söka hjälp. Polis ska utbildas och socialtjänstens arbete med riskbedömningar ska utvecklas. Sexualbrottslagen ska utvärderas. Män som slår ska få behandling inom kriminalvården. Även våld i samkönade relationer omfattas av handlingsplanen.

Regeringens helhetsgrepp är bra. Men planen saknar, som RFSU påpekar, ett tydligt fokus på sexuellt våld.

”Överhuvudtaget har sexuellt våld en undanskymd plats i handlingsplanen trots att vi vet att sexuella övergrepp utgör en betydande del av allt våld inom nära relationer”, säger generalsekreteraren Åsa Regnér.

Skolans roll saknas

RFSU beklagar att skolans roll för att förebygga sexuellt våld saknas i planen. De hade hoppats på en stärkt sex- och samlevnadsundervisning.

Bakom helvetet mäns våld mot kvinnor gömmer sig ofta helvetet mäns sexuella våld mot kvinnor. Som Claes Borgström, advokat och före detta jämställdhetsombudsman, uttryckte det på ett RFSU-seminarium före jul:

”Kvinnor som kommer till polisen och har blivit slagna av sina män berättar ofta i en bisats att de ’inte får sova om nätterna’. En polis som är lyhörd frågar då vidare om sexuellt våld.”

Engagemang, kunskap, resurser. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Så länge samhällets insatser är otillräckliga kommer Kvinnofridslinjens telefoner att fortsätta ringa.

ÅP

ARTIKELN HANDLAR OM