ÅSIKT

Kulturen som vapen mot könsorättvisor

Foto: AP
KONFLIKTLÖSNING Thorya Obaid är chef för UNFPA som varnar för att beskriva kvinnor som enbart offer när det gäller krig. De tar också rollen som konfliktlösare.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

14 NOVEMBER 2008. Kvinnor och flickor utgör tre femte­delar av världens en miljard fattigaste människor. Två tredjedelar av världens vuxna analfabeter är kvinnor. 70 procent av de 130 miljoner barn som inte får gå i skolan är flickor.

Räcker inte

Ekonomiska och sociala faktorer räcker inte för att förklara världens könsorättvisor, menar FN:s befolkningsfond UNFPA i årets rapport. Kulturell förståelse är också viktig. Kulturer påverkar hur människor tänker och agerar, men de är inte för evigt givna. De förändras ständigt – av människor inifrån.

Könsstympning är ofta förbjudet i lag. Det praktiseras ändå i vissa samhällen. Därför räcker det inte att koncentrera sig på regeringar i kampen mot könsförtryck. Lika viktigt är att samarbeta med lokala organisationer och individer som gör motstånd. ”Agenter för förändring”, som befolkningsfonden uttrycker det.

Perspektivet är befriande. Det ser individen i strukturen, gör människor till subjekt i stället för objekt. Bistånd som stärker kvinnor visar sig ofta stärka hela samhällen.

Tar andra roller

UNFPA varnar för att beskriva kvinnor bara som offer. Visst utsätts kvinnor i krig för systematiskt sexuellt våld. Men de tar även roller som familjeförsörjare, vårdgivare och stridande. Konfliktlösningen måste ta till vara deras resurser.

Diskussioner om kultur blir ofta generaliserande: ”de” är inte som ”vi”. Befolknings­fonden påminner oss om att kulturer är nycklar till förändring. Könsorättvisor finns överallt. De måste bekämpas med makt och deltagande.

ÅP

ARTIKELN HANDLAR OM