ÅSIKT

Palestina behöver vårt stöd

Foto: AP
Det är inte Hamas-ledarna som drabbas av omvärldens sanktioner, det är det hårt prövade palestinska folket. Kvinnorna trängs för att få påsar med makaroner och konservburkar som biståndsarbetare delar ut i Gaza City.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag samlas EU:s utrikesministrar i Luxemburg. Överst på dagordningen för Carin Jämtin och hennes kollegor står stödet till palestinierna.

I slutet av januari vann det islamistiska Hamas en överraskande storseger i de palestinska valen. Den sittande Fatah-ledningen förnedrades, inte minst som en reaktion på omfattande korruption.

Trots ockupation och israeliska försök att begränsa möjligheterna till röstning är det ingen som ifrågasatt valets demokratiska legitimitet.

Tvärt om, i ett Mellanöstern präglat av parodier på fria val, censur och politiskt våld framstår de palestinska valen som det stora undantaget.

Fördöms av världen

Ändå har valresultatet utlöst omvärldens fördömanden och sanktioner. Israel frös omedelbart utbetalningen av palestinska skatter och tullar. USA har ställt krav på att den islamistiska regeringen och dess administration ska isoleras, ekonomiskt och politiskt.

EU har, trots att unionen terroriststämplat Hamas, i viss mån framstått som en balanserande kraft på den internationella scenen. En roll som nu tycks vara på väg att överges.

Allt stöd skärs av

I fredags förklarade EU-kommissionens talesman att allt direkt stöd till den palestinska myndigheten nu skurits av. Regimen anses inte uppfylla kraven på erkännande av Israel, ickevåld eller att acceptera internationella överenskommelser.

Utrikesdepartementen i bland annat Storbritannien och Holland har redan beslutat att frysa det nationella biståndet.

Bekräftar utrikesministrarna den hårdare linjen riskerar det inte bara att bidra till ytterligare armod och lidande i de redan svårt plågade palestinska områdena.

Ett försök att isolera den folkvalda palestinska ledningen skulle dessutom fullständigt underminera Europas trovärdighet i Mellanöstern.

Samtidigt som kraven på ickevåld och respekt mot internationell rätt riktats mot den palestinska regeringen har Israel genomfört ett val.

Israelerna röstade för den förre premiärministern Sharons plan som innebär att stora delar av den ockuperade Västbanken ska ockuperas och att muren ska byggas färdig. Därmed faller utgångspunkten för alla de senaste årtiondenas försök att skapa fred. En återgång till internationellt erkända gränser.

Den israeliska politiken, som till skillnad från den palestinska verkligen kan omöjliggöra en fred, har mottagits med reserverat gillande i omvärlden. Några sanktioner är absolut inte aktuella.

Nya vägar för bistånd

Carin Jämtin och de andra kommer sannolikt att söka vägar att ge bistånd utan att samarbeta med den palestinska myndigheten.

Det räcker inte. Ska västvärlden behålla någon trovärdighet måste stödet till den demokratiskt valda regeringen fortsätta. Och kritiken mot den israeliska ockupationen skruvas upp.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM