ÅSIKT

Finns något alternativ?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: rolf pettersson
slut på köandet I London har trängselskatten blivit en succé. I dag startar försöket i Stockholm och frågetecknen är många. Men det finns egentligen inget annat sätt att få ordning på trafikproblemen.

Det blir kaos, varnade brittiska tidningar för tre år sedan. Då var det sex veckor kvar till trängselavgifterna i London. Kamerorna är för dåliga, hette det, datasystemet otillräckligt. Bookmakers gav låga odds för att avgifterna skulle avskaffas inom ett år.

Nu står studiebesöken i kö. Londons trängselavgifter blev en succé. Framkomligheten har ökat, utsläppen minskat. Avgifterna har ett brett stöd hos allmänheten. Spelbolagen måste erbjuda hundra pund mot ett för att någon ska satsa på att systemet upphör under 2006.

Hur ska det gå i Stockholm?

Försöket, som inleds i dag, har kantats av problem. Trängelskatten blev en del i det politiska spelet om regeringsmakten. Finansdepartementet sölade och slarvade med uppbördssystemet. Dessutom finns risken för tekniskt krångel i början.

Grundfrågan borde ändå vara hur Stockholms trafikproblem kan lösas. Vad är alternativet till biltullar?

Att asfaltera fler naturområden löser inte problemen. Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) konstaterar att 30 miljarder till nya motorleder inte skulle räcka. Enligt SIKA behövs det en kombination av åtgärder: trafikavgifter, bättre kollektivtrafik, och nya vägar. Andra experter kommer till liknande slutsatser.

Även borgerliga partier vet att det behövs avgifter för att minska köerna. Folkpartiet har länge varit pådrivande för ekonomiska styrmedel. Centerpartiet predikar miljöskatternas lov. Moderaternas starka kvinna i Stockholm, Kristina Axén Olin, såg fördelar med biltullar år 2002.

Med nio månader till valet blir budskapet mindre nyanserat. Folkpartiet kampanjar mot försöket utan att redovisa trovärdiga alternativ. Moderater i riksdagen tänker strunta i stockholmarnas kommande folkomröstning, om det blir ett ja till trängselskatt.

I andra sammanhang blickar marknadsliberaler gärna ut över Europa, inte minst mot Storbritannien. Nu blundar de för att elektroniska vägavgifter är på väg att slå igenom på bred front.

Det är inte mycket till ansvarstagande. Den borgerliga oppositionen har inget svar på hur framtidens trafiksystem ska se ut. Priset för ett maktskifte skulle bli fortsatta köer och fler sjukdomsfall.

Trängelskatten behövs för att lösa trafikproblemen. Den kan minska risken för cancer, bidra till att trafiken flyter bättre, ge pengar till bättre kollektivtrafik. Försäljningen av miljöbilar har redan ökat kraftigt.

Motståndarna borde berätta hur de ska nå samma resultat utan ekonomiska styrmedel.

”Avgaserna kan man få bort genom att bygga ut kollektivtrafiken på vatten och sjöar och bygga linbanor”, förklarade Kristina Axén Olin i gårdagens Svenska Dagbladet.

Hon är tämligen ensam om den bedömningen.

ME