ÅSIKT

Miljön brådskar, Maud Olofsson

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Maud Olofsson måste skynda sig för att rädda centerpartiets miljöprofil. Miljöfrågorna får ingen plats i alliansens tillväxtpolitik. Sommaren 2004 planterade hon trän tillsammans med de andra borgerliga partiledarna.Foto: Björn Lindahl

Centerpartiet affischerar. ”Vi tänker föra fram den borgerliga miljöpolitiken för Stockholm”. Medborgarna uppmanas att ringa till partikansliet och berätta vilka frågor som är viktigast.

De är inte många, centerpartisterna i Stockholm, men de har hittat en nisch. Vart ska borgerliga väljare som bryr sig om miljön ta vägen? Kampanjen mot trängselskatten slog fel och nu hörs kritiken långt in i de egna leden.

På riksplanet hade moderaternas Fredrik Reinfeldt svårt att värja sig när Göran Persson attackerade honom om miljön i radions partiledardebatt.

Nu behövs handling

Ett gyllene tillfälle för centern, alltså?

Då måste nog de aktiva göra mer än att sätta upp affischer. Maud Olofsson lade ingen större vikt vid miljön i sitt tal på partiets kommundagar. När alliansen möttes till konvent i Stockholm fick de gröna frågorna större utrymme i hennes tal. Frågan är vad det betyder i praktiken för en partiledning som inte delar sina företrädares engagemang.

På ett av konventets seminarier frågade centerpartisten Staffan Danielsson om inte miljödriven tillväxt borde få en större plats. Han fick svar på tal av partikamraten Åsa Torstensson, som ingått i alliansens tillväxtgrupp. Vi vill inte peka ut särskilda områden, menade hon.

Även andra delar av alliansens rapport om tillväxt borde oroa miljövännerna. Där finns en ensidig betoning av lättnader för företagen. ”Ta bort regelkrånglet”, lyder rubriken på ett av huvudavsnitten. Alliansen vill minska företagens administrativa kostnader med 25 procent på fyra år.

Det kan låta vettigt för den småföretagare som svär över krångliga blanketter, men då gäller det att vara tydlig om förutsättningarna. Alliansen säger ingenting om att bevara skyddsnivån för hälsa och miljön.

Tvärtom.

”Den nya miljöbalk som infördes 1999 tillhör det mest kostsamma regelverket”, skriver alliansen. Miljölagarna ska arbetas om trots att förenklingar redan är på väg. Näringslivets lobbyister får öppet mål att vattna ur kemikalieskydd och utsläppskrav i en moderatledd regering.

Vill ha ett lagråd

Miljörörelsen i EU har länge fört en strid mot det som kallas ”förenkling” men egentligen har till syfte att sänka ambitionerna. Inte ens dagens marknadsliberala EU-kommission går lika långt som alliansen.

Åsa Torstensson ser framför sig ett särskilt lagråd, som granskar nya förslags effekter på näringslivet. EU-kommissionen granskar sina förslag både från det perspektivet och från miljösynpunkt.

Rykten i korridorerna på Norra Latin hävdade att någonting är på väg att hända i alliansen. Blir det en miljöpolitisk arbetsgrupp i alla fall?

Maud Olofsson har bråttom om hon ska rädda centerns miljöprofil.

ME