ÅSIKT

Nu måste bristerna granskas

Foto: MATS STRAND
Sverige får goda betyg för sin pandemiplan. Men hur är det med den praktiska beredskapen?
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Sverige väl rustat mot pandemi”, skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om en artikel i läkartidningen The Lancet, som granskar Europas beredskap. Sverige hamnar bland de länder som planerat bäst, berättar Svenska Dagbladet.

Det är inte hela sanningen. Den som är beredd att betala 30 dollar kan läsa hela artikeln på www.thelancet.com. Då framgår det att författarna enbart läst de planer som upprättats, inte undersökt hur det står till med de praktiska förberedelserna. ”Att planerna är bra kanske bara visar att arbete lagts på att skriva i stället för på praktiska förberedelser”, reserverar sig Sandra Mounier-Jack och Richard J Coker.

Små medicinlager

De väger inte in hur mycket länderna lagrat av antivirala mediciner, som kan lindra effekterna vid ett utbrott. Sverige har fortfarande ett mindre lager än exempelvis Norge. Författarna konstaterar att endast tre länder testat sina planer i ordentliga övningar. Sverige är inte ett av dem.

Det är naturligtvis bra att Sverige har en beredskapsplan som får gott betyg. Men, som forskarna konstaterar, så är det verkligheten som avgör.

Värdefull tid förlorad

Värdefull tid har gått förlorat i långa utredningar. Vad som behövs nu är inte politisk retorik utan fler praktiska åtgärder.

En av dem är att få ordning på myndigheterna. Socialstyrelsen berättade i?går om landstingens svagheter, bland annat om svårigheterna att få fram personal när en sjukdom sprider sig. På nationell nivå saknas ännu den operativa krismyndighet som ska hålla i?gång grundläggande samhällsfunktioner. Socialstyrelsens generaldirektör säger själv att hans myndighet inte klarar att leda arbetet vid en pandemi. Regeringen måste se till att samordningen blir bättre och dagens krisberedskapsmyndighet måste bli tuffare i sin granskning av myndigheternas verkliga förmåga att klara kriser.

En annan viktig åtgärd är att förbättra informationsberedskapen, ett av de områden där Sverige får sämre betyg i undersökningen som The Lancet publicerar. Smittskyddsläkare och nyckelpersoner på Socialstyrelsen kommer snabbt att bli nedringda vid en större kris.

Värt pröva dansk modell

Regeringen vill få i?gång en svensk vaccinproduktion tillsammans med en internationell läkemedelsjätte. Det är inte säkert att det är den bästa vägen. Danmarks modell med ett statligt huvudansvar är värt att pröva ytterligare.

Enskilda döda fåglar är inte skäl att ringa i de stora varningsklockorna. Risken för en pandemi ligger däremot högt på alla internationella bedömningar av möjliga kriser. ”Alla länder, även de i gruppen med högst betyg, har allvarliga brister”, säger artikelförfattaren Richard J Coker till nättidningen EUObserver.

Det är en sak att vara återhållsam med paniklarm, en annan att avstå från att granska bristerna i tid.

ME