ÅSIKT

Fegt, EU!

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

EU:s miljöministrar kom i går överens om att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till år 2020. Det talades om ett historiskt beslut, men sanningen är att det satt långt inne. Och det är inte det djärva mål som situationens allvar kräver.

Flera länder är ändå tveksamma till att de kan leva upp till kravet.

Framfört allt gäller det de nya medlemsländerna från östra Europa som har mycket att ta ikapp när det gäller miljöpolitik.

Den saken borde EU kunna lösa.

Målen att minska utsläppen med 20 procent gäller nämligen unionen som helhet.

Fördelningen mellan medlemsländerna ska bestämmas i förhandlingar och länder som Sverige och Tyskland får väl ta på sig en större börda.

För lågt mål

Ett värre problem är att utsläppsmålet är alltför lågt. Ministrarna är egentligen eniga om att minskningen bör vara 30 procent.

Det är vad som krävs i ett första steg för att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än två grader under detta århundrade.

Men för att uppfylla det ställer EU villkoret att andra industriländer, framför allt USA, lovar samma sak.

Det ger onekligen ett halvhjärtat intryck.

Risken är att det försvagar EU:s möjligheter att påverka andra länder. Det är allvarligt.

Trots sina brister är EU den enda internationella organisation som med kraft kan driva på den globala miljöpolitiken.

Orosmoln

Utan EU:s engagemang hade det inte blivit något Kyotoavtal – den första internationella överenskommelsen om en minskning av växthusgaserna.

Nu handlar det om att gå vidare med klimatpolitiken, och då måste EU agera mycket kraftfullare.

Oroväckande är också att flera länder, med Tyskland i täten, vill mjuka upp EU-kommissionens förslag om hårdare miljökrav på bilindustrin.

En begränsning av utsläppen från transportsektorn är nödvändig för att nå även måttfulla klimatmål. Men frågan är om medlemsländerna förmår att stå emot de starka påtryckningarna från industrin.

Hur ställer sig den svenska regeringen? Vid gårdagens miljöministermöte ville miljöminister Andreas Carlgren (c) gå tuffare fram.

Det var bra, men när det gäller kraven på bilindustrin förefaller regeringen att fegt ta skydd bakom Tyskland.

Förstår allvaret

Framsynta industriledare förstår allvaret i klimathotet och anpassar produktionen till de hårdare utsläppsbestämmelser som blir nödvändiga.

Gårdagens affär mellan Volvo lastbilar och japanska Nissan Diesel förefaller vara ett exempel på det.

Priset för att inte göra något åt klimathotet är betydligt högre än att vidta bestämda åtgärder nu.

Det konstaterade den internationella klimatpanelen nyligen. Den sanningen gäller såväl politiker som industriledare och konsumenter.

TS