ÅSIKT

Tänker centern svika klimatet?

Foto: PETER KJELLERÅS
Att driva på energisparandet i EU var ett av alliansens få konkreta gröna löften. Men det verkar gå trögt att uppfylla dessa vallöften.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Klimatförhandlingarna i Nairobi är slut. Nu fortsätter det mödosamma arbetet att få fram ett nytt avtal till den dag då Kyotoprotokollet löper ut. Miljöminister Andreas Carlgren (c) hoppas att det ska ske ett genombrott under det svenska ordförandeskapet i EU år 2009.

Europa leder världens ansträngningar att rädda klimatet. Utan EU hade det inte blivit något Kyotoprotokoll. Dagens rätt blygsamma utsläppsmål måste bli mer ambitiösa.

Utsläppen måste minska

EU:s möjligheter att övertyga andra att gå längre beror på hur trovärdiga vi själva är.

Minskar Sverige och andra länder sina koldioxidutsläpp tillräckligt snabbt? Sparar vi energi, utvecklar vi resurssnål teknik som även de växande ekonomierna i Asien kan använda?

För en månad sedan lade EU-kommissionen fram ett av de bästa förslagen på länge. Handlingsplanen för effektiv energi innehåller mängder med konkreta förslag, från krav på hur mycket el som hushållsapparater får dra till uppmaningar att använda fler gröna skatter.

Internationella medier skrev om de hårda interna striderna inom kommissionen, mellan de som ville lita enbart på marknaden och de som tror politiken måste ställa krav för att få fram energisnål teknik i tid. Sedan förslaget kom har tjänstemännen från medlemsländerna förhandlat i det tysta om EU-planen. Kommissionens skarpa förslag har suddats ut i kompromissandet.

På torsdag ska Maud Olofsson (c) och övriga energiministrar berätta vad de tycker.

Den svenska linjen borde vara självklar. Att driva på energisparandet i EU var ett av alliansens få konkreta gröna löften. Centern och de tre övriga partierna lovade väljarna att slåss för EU-krav på varors energiförbrukning.

Bilars utsläpp av koldioxid måste minska. ”Sverige ska verka för obligatoriska regler för maxutsläpp per kilometer för nytillverkade fordon i EU”, stod det i alliansens valmanifest.

Urvattnade slutsatser

Därför är det märkligt att regeringen accepterar de urvattnade slutsatserna inför energiministrarnas möte. Tyskland har stoppat en tydlig text om att lagstifta fram snålare bilar, och Sverige går med på kompromissen enligt förra veckans pm till riksdagens EU-nämnd.

Där framgår också att regeringen inte är så angelägen om alla delar av kommissionens handlingsplan. Några direkta effekter för Sverige kommer inte att uppstå, menar Maud Olofssons näringsdepartement. Trots att själva syftet med planen var att minska energiförbrukningen i medlemsländerna.

Alliansens trovärdighet i klimatfrågan är redan skadad av bristen på ett gemensamt miljömål och av nedskärningarna i budgeten. Trögheten att uppfylla vallöftena och slåss för energisparandet gör ont värre.

ME