ÅSIKT

Alliansen fortsätter blunda

Foto: AFTONBLADET BILD, LARS ROSENGREN
Miljöminister Andreas Carlgren slirar på svaren om Sveriges utsläpp.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag presenterar FN:s klimatpanel IPCC sin fjärde rapport om klimatförändringarna. Alla läckor tyder på att den ytterligare belägger människans påverkan på klimatet, med tillägget att den globala uppvärmningen går snabbare än väntat. Rapporten kommer inte med något nytt. Den bekräftar bara det som forskare länge har vetat och politiker länge inte velat se.

Bemöter inte kritik

Miljöminister Andreas Carlgren sa i går i Ekot att IPCC:s fjärde rapport bekräftar den bild han redan haft. Ändå slirar han på svaren om Sveriges utsläpp och bemöter inte de besvärande fakta som Naturskyddsföreningen i går presenterade på Dagens Nyheters debattsida: regeringen säger sig vilja minska utsläppen, men fortsätter att kräva fler utsläppsrätter i EU.

IPCC:s första rapport kom för 17 år sedan. Redan då, 1990, konstaterades att människans utsläpp av växthusgaser skulle leda till en global uppvärmning i framtiden. Fem år efter det kom rapport nummer två och forskarna konstaterade åter samma sak. Den senaste rapporten kom 2001. Även den bekräftade det som sagts många år tidigare – bara lite mer bergsäkert.

Tusentals forskare

I IPCC sitter tusentals forskare från över hundra länder och de har skrivit ihop nästan tusen sidor fakta om klimatförändringarna. Utifrån dessa har en kort sammanfattning tagits fram av forskarna i samarbete med representanter från FN:s medlemsländers regeringar.

Regeringar med olika intressen har i förhandlingarna jobbat för att förstärka eller tona ner vetenskapliga samband som har med klimatförändringar att göra. Den sammanfattning som i dag presenteras kommer därför sannolikt inte att vara tillräckligt tydlig i kraven på handling. I stället för att koncentrera sig på de åtgärder som måste till för att stävja den globala uppvärmningen och dess effekter, kommer en majoritet av medlemsländerna att nöja sig med att konstatera redan kända fakta.

Kan inte skylla på varandra

Hittills har debatten om huruvida människan har påverkat klimatet varit ett sätt att ta bort fokus från det viktigaste: det behövs internationella överenskommelser för stävja uppvärmningen och anpassa oss till den uppvärmning som redan inträffat.

Världens makthavare kommer inte längre undan med att skylla på varandra och bara se till sina egna kortsiktiga intressen.

Sveriges borgerliga regering har i allra högsta grad agerat på det sättet. I går kunde miljöminister Andreas Carlgren fortfarande inte ge något konkret och tydligt mål för Sveriges utsläppsminskning. Alliansregeringen fortsätter att blunda.

NB