ÅSIKT

Centern glömde energisparandet

Bra EU-krav på energisnåla produkter skulle betyda mycket för Kina.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

9 februari 2008. Filippinerna tänker förbjuda energislösande glödlampor år 2010. Landets regering hakar på en internationell trend. Energisnål teknik är framtiden, menar allt fler.

Hamnar Sverige på efterkälken?

Alliansen lovade i sitt valmanifest att driva på arbetet inom EU. ”Krav på varors energiförbrukning bör ställas på EU-nivå”, hette det bland annat. Maud Olofsson verkar ha glömt det löftet.

En ny generations sparkrav

EU-kommissionen försöker få fram regler som ska minska slöseriet. Experter går igenom 19 produktgrupper för att få fram krav på tvättmaskiner, belysning, datorer och mycket mer. Det så kallade ekodesign-direktiv som regeringarna kommit överens om ska därmed fyllas med innehåll.

Det är ett logiskt steg. Försurningen har minskat genom avgaskrav på bilar, farliga kemikalier är förbjudna. När klimatfrågan står i centrum blir en huvuduppgift att spara energi. Det är dags för en ny generations produktkrav, denna gång på energieffektivitet.

Ändå går arbetet inom EU trögt. Tidtabellerna är försenade. Industrin drar frågan i långbänk, regeringarna driver inte på tillräckligt.

Sverige har stött det enda rejäla förslaget som finns, att minska bilarnas bränsleförbrukning. Nu riskerar det att tunnas ut efter intensiva påtryckningar från bilindustrin. Här måste statsministern agera, till exempel gentemot sin tyska kollega Angela Merkel som försöker skjuta förslaget i sank.

Dessutom är många medlemsländer dåliga på energisparande i allmänhet. De använder inte skatter och andra ekonomiska styrmedel för att stimulera effektivisering. Den offentliga upphandlingen skulle kunna användas bättre för att få fram ny teknik.

För ett år sedan lovade EU:s ledare att spara en femtedel av energin. Om regeringarna tog det beslutet på allvar och införde krav på energisnåla varor skulle Europa bli ett föredöme för andra delar av världen. ”Det skulle absolut påverka Kina om EU kunde enas om energieffektivitetskrav för dessa produktgrupper”, säger till exempel kommissionens Magnus Gislev i Beijing. När jätten i öster anpassar sig till EU:s inre marknad leder det ofta till skärpt lagstiftning även i Kina.

Läge för svensk offensiv

Dagens snigeltakt i EU kan i stället leda till att vi blir omsprungna av länderna i Asien. Det borde vara läge för en rejäl svensk offensiv, för rundresor till andra medlemsländer med genomarbetade förslag om tidtabeller och möjliga krav.

Ändå finns det ingen skriven instruktion från regeringen med ett sådant innehåll. Inte heller någon genomtänkt nedtecknad strategi för att skynda på processen.

Hur kunde Maud Olofsson glömma löftena om energisparande så snabbt?

ME