ÅSIKT

Vi behöver fler gröna alternativ

Foto: Foto: ROLF ANDERSSON
Trängselskatten har lagts om så att pengarna går till nya vägar i stället för till bussar och spårvagnar. Det gör det svårare att uppnå klimatmålen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

17 MAJ 2008. Måste bensinen bli dubbelt så dyr för att vi ska klara klimatmålen?

Det påstår Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. En liter bensin behöver kosta över 27 kronor om koldioxidutsläppen från vägtrafiken ska minska tillräckligt.

Kanske var det några som dunkade handen i biltaket när de hörde nyheten i morse. Familjer i glesbygden skulle få det tufft med en så kraftig höjning.

Men stämmer siffrorna?

Forskarna på SIKA har använt en förenklad nationalekonomisk modell där priskänslighet och bilars utsläpp per kilometer är de enda faktorerna av betydelse.

Ta fram rimliga alternativ

Verkligheten är mer komplicerad. Vårt bilåkande beror på många saker. Var finns jobb och dagis? Vilken livsstil väljer vi? Hur bra är kollektivtrafiken?

Därför måste miljöpolitiken handla om mer än nivån på koldioxidskatten. Drivmedelspriserna är viktiga, men en klimatpolitik som människor kan acceptera måste erbjuda rimliga alternativ.

Krav på bränslesnåla bilar är en beståndsdel. Där går förhandlingarna i EU för långsamt. Den svenska regeringen borde trycka på hårdare

i stället för att slå vakt om Sveriges bensinslukande tunga bilar.

Kollektivtrafiken måste byggas ut. Finansminister Anders Borg vill ge mer pengar till vägar än hittills och har lagt om trängselskatten så att inkomsterna inte längre går till nya bussar och spårvagnar. Det gör det svårare att nå klimatmålen.

Istället borde järnvägen utvecklas. Regeringen har chansen i höstens infrastrukturproposition, men hittills finns det inga tecken på någon storsatsning.

Järnvägen är viktig både för persontransporter och för varuhandel. Utsläppen från lastbilar ökar snabbt.

SIKA:s utredning bygger på att det nästan inte går att påverka lastbilstransporterna med priset. Därför blir höjningarna så kraftiga för privatbilisterna.

Så behöver det inte vara. Smarta lösningar för godstransporter kan minska koldioxidutsläppen.

Investeringar i kombiterminaler och hamnar gör det enklare att lasta över från lastbil till tåg och båt. En kilometerskatt skulle uppmuntra effektivare transporter. Tomma lastbilar svarar för en stor del av dagens utsläpp.

Storsatsa på järnvägen

Mer gods kan gå på järnväg. Om Anders Borg öppnar kassakistan kan spår och signalsystem bli bättre. Det är bra för miljön, företagen och den regionala utvecklingen.

Sverige har stora ekonomiska överskott. Det måste vara möjligt att använda dem till att investera i bättre transportnät och därmed i en god miljö.

Hittills har inte regeringen tagit några sådana initiativ. Socialdemokratin kan presentera ett grönare alternativ när rådslaget om klimat snart lägger fram sina förslag.

En storsatsning på järnvägen måste finnas med. Kanske är det dags att skapa en särskild investeringsbudget för att rädda klimatet? Långsiktiga investeringar borde behandlas annorlunda än löpande utgifter.

ME