ÅSIKT

Alliansen pressar på om psykvården

Foto: jerker ivarsson
SATSAR PÅ DE SJUKA Den borgerliga alliansen sätter välbehövlig press på socialdemokraterna. Alliansen vill satsa fem miljarder under tio år på psykvården.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den borgerliga alliansen vill satsa på psykvården. Minst fem miljarder kronor de närmaste tio åren, skrev de i DN häromdagen.

Vårdgarantin ska gälla även patienter som söker för psykiska besvär. Kommunerna och landstingen ska samarbeta bättre och dela på kostnaderna så att psykpatienter inte kommer i kläm. Barn- och ungdomspsykiatrin liksom psykiatrin inom primärvården ska stärkas.

Psykvården brottas med stora problem. Brutna själar tas inte på samma allvar som brutna ben. Sängplatserna i den slutna psykiatrin har blivit färre samtidigt som den utlovade utbyggnaden av öppenvården har uteblivit. Psykvården har fått bära betydligt större besparingar än andra vårdformer, samtidigt som många landsting och kommuner struntar i att samverka. Människor som behöver genomtänkt stöd får nöja sig med pillerkartor.

Läkarna kämpar om vilka patienter som är i störst behov av att läggas in på redan överfulla psykavdelningar. Johan Cullberg, professor i psykiatri, har beskrivit det som ett ”krigstillstånd bakom sjukhusväggarna”.

Behöver satsa sju miljarder

Anders Milton, regeringens psykiatrisamordnare, hävdar att staten behöver satsa drygt sju miljarder under åtta år på psykvården. Regeringen har hittills nöjt sig med att satsa 700 miljoner under två år. Nu lovar borgerligheten minst fem miljarder under tio år.

Psykiskt sjuka är inga aktiva opinionsbildare. De har fullt upp med att klara av vardagen, med att överleva livets mörka sida. Därför är de lät­ta att spara på. På längre sikt blir besparingar i psykvården förödande, men just här och just nu blir det inga demonstrationer utanför kommun- och landstingshusen.

Försöker vinna sympatier

Ändå verkar de psykiskt sjuka bli en viktig grupp i den kommande valrörelsen. Det är en lättnad. Samhällsklimatet är skönt när borgerligheten försöker vinna sympatier genom att satsa på psykvården.

Visst finns det tveksamheter med alliansens utspel. Vårdgarantin får inte leda till en hets som innebär att ännu fler psyksjuka får snabba mediciner istället för resurskrävande terapi. Dessutom kan man fråga sig hur satsningen på psykvården går ihop med moderaternas sänkta skatter och låga ersättningsnivåer? En stark välfärd, som minskar klyftorna mellan människor, och som föder trygghet, är en viktig förutsättning för psykisk hälsa.

Alliansens löften om psykvården betyder framför allt en välbehövlig press på socialdemokraterna och regeringen. 700 miljoner kronor på två år räcker helt enkelt inte. Skärpning.

ÅP