ÅSIKT

Så vill han rycka undan välfärden

Foto: AFTONBLADET BILD och BJÖRN LINDAHL
fråga farmor Om moderaterna får som de vill minskas antalet VAB-dagar till 15. Och har du barn som är sjuka längre, så tycker Reinfeldt att du ska ”be nån farmor eller mormor eller nån i närheten att rycka in”.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Försäkringskassan uppskattar att 10 procent av ersättningen för vård av sjukt barn (VAB) går till fuskare. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, menar att så mycket som 20 procent av all ersättning inte borde ha betalats ut.

Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg säger till Sveriges Radio att han blir ”nästan förfärad” av IFAU:s nya siffror.

Fusk med de gemensamma socialförsäkringssystemen är inte acceptabelt. Därför är kontroller som leder till att fusket uppdagas viktiga. Kontrollerna har skärpts det senaste året och allt fler ser sig jagade av Försäkringskassans handläggare.

98 procent utnyttjar tio procent

Fusket med VAB-dagarna är troligtvis inte Försäkringskassans största problem. Det är bara 2 procent av alla föräldrar som tar ut fler än 15 av de maximalt 120 dagar som de har rätt att ta ut. Det visade en rapport som riksdagens utredningstjänst gjorde förra hösten, på uppdrag av moderaterna. 98 procent av Sveriges föräldrar utnyttjar alltså drygt tio procent eller mindre av 120 VAB-dagar.

Trots dessa siffror lade moderaterna en motion till riksdagen med förslaget att minska VAB-dagarna till 15. En sådan drastisk minskning skulle drabba dem som har barn med allvarliga eller kroniska sjukdomar, de föräldrar som behöver VAB-dagarna allra mest.

De nya siffrorna om fusket med VAB-dagarna kan återigen resa frågan på moderaternas dagordning. Skillnaden jämfört med förra året är att moderaternas dagordning snart är regeringens. Kommer VAB-dagarna att minskas? Många föräldrar väntar på svaret.

I april sa moderatledaren Fredrik Reinfeldt att lösningen för föräldrar med barn som är sjuka i långa perioder var ”att be nån farmor eller mormor eller nån i närheten att rycka in”. Det är så välfärdsstaten rycks undan och de som inte kan få hjälp ”i närheten” får klara sig själva.

Klassisk högerpolitik

Förhoppningsvis står folkpartiet upp i alliansen för en liberal lösning på problemet med fusk med socialförsäkringarna, nämligen ökade kontroller. Det är en kostsam, tung och svår åtgärd. Men också den bästa för att förebygga fusk utan att rasera själva välfärdssystemet.

Moderaternas lösning är klassisk högerpolitik. Genom att minska antalet dagar försämrar man för dem som redan har det sämst. När rubriker skriker ”FUSK” är det lätt att ta till en så enkel och drastisk åtgärd. Men för en regering som vill ta ansvar och inte öka de sociala klyftorna måste annat till – svåra problem har sällan enkla lösningar. De få liberaler som finns kvar i den borgerliga alliansen måste ställa sig på föräldrarnas sida.

NB