ÅSIKT

Inför vårdgaranti

Foto: colourbox
FÖR LITE HJÄLP Personer som tvångsvårdas kan stå utanför samhället på många sätt – men oftast får de för lite hjälp. Vårdgarantin kan ge dem bostad, jobb och stöd.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

18 JANUARI 2008. Alliansregeringen ökar tvånget i psykiatrin. Patienter som fått lämna den slutna psykvården ska kunna tvingas till vård även i frihet, till exempel att ta sin medicin.

Förlaget kommer ursprungligen från den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton.

Visst kan psykvården behöva vissa inslag av tvångsvård. Men tvångsmedicinering löser inte ensamt psykvårdens stora problem.

Patienter som tvångsvårdas har ofta en komplicerad sjukdomsbild och social problematik. De kan stå utanför samhället på många sätt: utan bostad, utan jobb, utan fungerande relationer.

Pyskvården på knäna

Alltför ofta har de fått alltför lite hjälp. Den svenska psykvården har de senaste åren gått på knäna. Johan Cullberg, professor i psykiatri, har beskrivit det som ett krigstillstånd bakom sjukhusväggarna:

”Man sliter för att få lägga in akut psykotiska eller självmordsbenägna patienter på avdelningar som redan är fulla [...] Psykoterapi är svåråtkomlig och köerna långa. I sådana bristlägen blir recepten och och sjukskrivningen kvittensen vid snart sagt varje möte mellan läkare och patient.”

Anders Miltons utredning föreslog 2006 att en vårdgaranti ska träda i kraft 2015. Den ska garantera bostad, sysselsättning och vardagsstöd åt alla psykiskt sjuka. Vägen dit kantas av åtgärder: Tydligare lagar. Individuella vårdplaner. Mer forskning och utbildning. Större resurser.

Samhället skadar sig självt

Gör verklighet av vårdgarantin! Ett samhälle som inte förstår att människor kan ha ont i själen, på samma sätt som vi kan ha ont i kroppen, skadar sig självt.

ÅP