ÅSIKT

Fiasko, Filippa

Sex månader med Vårdval Stockholm är redan för mycket

Foto: DAVID BERGSTRÖM
Hög arbetsbörda Vårdval Stockholm har inneburit jackpot för privata läkarmottagningar på Östermalm och stress och besparingar för vårdcentraler i fattigare områden. Nu vill alliansen införa vårdval i hela Sverige.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

1 juli 2008. Jackpot för privata läkarmottagningar på Östermalm. Stress och besparingar på vårdcentralerna i fattigare områden.

Det är facit efter den första tiden med Vårdval Stockholm, de borgerliga partiernas flaggskepp i sjukvårdspolitiken. Modellen med vårdval vill alliansen nu införa i hela Sverige.

Varningarna om Vårdval Stockholm har funnit där från början. Från distriktsläkare, forskare, lokala politiker. Antalet läkarbesök kan inte vara den enda faktor som avgör hur mycket pengar vårdcentralerna ska få. Patienterna är olika i olika områden, det måste påverka fördelningen av resurserna.

Landstingets tjänstemän bekräftade bilden i går. Läkarna i utsatta områden tar emot betydligt fler patienter än i rika stadsdelar.

Varnar för konsekvenserna

Konsultföretaget Ernst & Young varnar för konsekvenserna när personalen går på knäna: det finns för lite tid att ge varandra stöd. Den höga arbetsbördan kan försämra den medicinska kvaliteten, skriver konsulterna.

Tidningen Stockholm City berättade nyligen hur vårdcentralerna måste sparka sköterskor eftersom det bara är besöken hos läkare som ger pengar. Landstingets utvärdering visar samma sak. Visst har det blivit fler läkarbesök, men färre patienter går till undersköterskorna. Att läkarna ska ta blodtrycket verkar vara ett dyrt sätt att ”förbättra tillgängligheten”.

Gjorde försiktig reträtt

Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt kommenterar hellre sitt projekt i debattartiklar än i samtal med de människor som behöver vården mest. Denna gång gjorde hon en försiktig reträtt redan innan utvärderingen blev offentlig.

Åldersfaktorn i systemet kan behöva ”förfinas” för att ta mer hänsyn till utomeuropeiska invandrarna, skrev Reinfeldt i lördagens Svenska Dagbladet. Det antyder ändringar av systemet när hälso- och sjukvårdsnämnden möts 2 september.

Men finjusteringar räcker inte. Problemet är hela upplägget. Etableringsfrihet som driver upp kostnaderna. Fixeringen vid antalet läkarbesök oavsett längd och kvalitet. Dålig hänsyn till att människor kan ha flera olika vårdbehov på samma gång – att kropp och själ ibland måste behandlas tillsammans.

Problem i valfrihetsmodellerna

Dessutom finns det inneboende problem i valfrihetsmodellerna för vården och skolan. ”Privata aktörer konkurrerar gärna om de friska medborgarna och de starka eleverna, men försöker att undvika de kostsamma och de svaga”, skrev socialdemokraterna Morgan Johansson och Nalin Pekgul nyligen i LO-tidningen. De uppmanar sitt parti att vara kritiskt till kundvalsmodellerna, så länge som anhängarna inte visar att det går att göra bättre än i Stockholm.

Människorna i Stockholms län har utsatts för ett ideologiskt experiment av den moderatledda alliansen. Sex månader med Vårdval Stockholm är redan för mycket. Erkänn fiaskot och bygg en sjukvård utifrån människorna.

ME