ÅSIKT

Dags att sluta trixa, Björklund

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

5 Mars 2009. Kommuner ska inte kunna ”trixa” med bidragen till friskolorna, meddelar utbildningsministern Jan Björklund i Radioekot. Reglerna för bidragen ska bli tydligare. Friskolorna ska få möjlighet att överklaga kommunernas beslut.

Björklund förklarar hur ”trixandet” kan gå till: ”Det kan vara att en kommun stoppar in sina ­ ­egna skolfastigheter i ett skolfastighetsbolag och subventionerar då skollokalerna bakvägen, medan friskolorna däremot får ­hyra på den öppna marknaden till marknadshyror och ersätts inte för det.”

Han säger att ”vi ska ha likvärdiga villkor mellan friskolor och kommunala skolor”.

Likvärdiga villkor. Det låter ju bra. Problemet är att dagens politik skapar allt annat än likvärdighet. Den kommunala skolan har elever med större behov, men friskolorna får ändå samma summa pengar per elev. Bidragen till friskolorna utarmar den kommunala skolan. I det läget är det inte konstigt om desperata kommunpolitiker gör vad de kan för att hejda orättvisorna.

I Stockholm har friskolorna Kulturskolan Raketen, Fredrikshovs slottsskola och Äppelviksskolan flest elever som når alla mål. De kommunala skolorna Hjulstaskolan, Husbyskolan och Rinkebyskolan klarar sig sämst, visar en kartläggning i Dagens Nyheter.

Ökad segregation

Skolborgarrådet Lotta Edholm, Folkpartikamrat med Jan Björklund, konstaterar att många av eleverna som väljer fristående skolor har föräldrar med hög utbildning. Det gör att skolsegregationen ökar, eftersom eleverna som antas vara mest motiverade samlas på vissa skolor, medan andra skolor dräneras på resursstarka elever.

Om Jan Björklund verkligen vill ha likvärdiga villkor borde han skriva ett lagförslag som låter bidragen till skolorna motsvara skolornas faktiska behov. Men icke. Regeringen vill i stället behålla principen att friskoleelever får samma bidrag som elever i kommunala skolor kostar. Att kommunerna måste erbjuda alla barn plats i skolan, är enligt lagrådsremissen ­inget skäl att minska bidraget till friskolorna.

Sluta ”trixa”

Alliansregeringen är ideologiskt förblindad. Den kastar hellre pengar på friskolorna än ser till att alla elever får en bra utbildning. Samma tendens märks bland de kommunpolitiker som säljer ut (knoppar av) kommunala skolor till vrakpriser. Borgerligt styrda Täby sålde 2007 Tibble gymnasium till en personalgrupp för ynka 9,2 miljoner kronor.

Nu har Skolinspektionen satt stopp. Alla ansökningar om avknoppning under 2008 har antingen avskrivits eller avslagits, skriver Svenska Dagbladet.

Om någon borde sluta ”trixa” är det borgerliga politiker som i sin friskole­iver lämnar eleverna i den kommunala skolan vind för våg.

FAKTA

RÄTTELSE 2009-03-06

Äppelviksskolan är en kommunal skola. Vi beklagar misstaget.

ÅP