ÅSIKT

”Slöjförbud gynnar bara fanatikerna”

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jag är troende muslim men bär varken burka eller sjalett. Varenda gång människor runt mig får reda på min tro så frågar de om jag inte måste bära sjalett. De har sin bild klar av den stackars förtryckta muslimska kvinnan.

Jag tycker inte att någon kvinna ska bära burka, för det är ett sätt för mannen att utestänga henne från kontakter med andra än den närmaste familjen. Varje gång jag ser en kvinna i burka blir jag upprörd över att män ska ha den makten över kvinnor. Samtidigt inser jag att dessa män bara är svartsjuka och gömmer sig bakom religionen.

Svartsjuka män finns överallt i världen, oavsett religion. Det finns säkert svenska män som skulle vilja ha burka på sina fruar, men det accepteras inte i det här landet.

Alla människor har en fri vilja och vi lever i ett fritt samhälle. Det finns kanske kvinnor som inte känner sig påtvingade slöjan, men som muslim vet jag att flertalet gör det. En sak är säker: ingen flicka behöver bära slöja enligt Koranen förrän de har fått sin första mens. Anledningen till att flickor tvingas bära slöja tidigare än så är att de ska vänja sig. Väntar man tills de är i tonåren kan de få egen vilja och vägra ha slöja.

Två flickor i Göteborg kom till skolan i burka som döljer hela ansiktet. Debatten blev het. Skolan skickade ärendet till Skolverket som antog nya riktlinjer för att vägleda skolor i hur de ska hantera dessa frågor.

De sekulariserade muslimerna i Sverige är också upprörda över att unga flickor ska behöva bära burka i skolorna. Många muslimer tycker samtidigt att man på Göteborgs-skolan hanterade problemet på ett klokt sätt genom att ta en diskussion med flickorna om att inte bära burka under lektionstid.

Om de vill dölja ansiktet på rasterna ska ingen annan lägga sig i det. Men skolarbetet bygger inte bara på att sitta och lyssna på läraren och genom skriftliga prov bevisa vad man har lärt sig. En viktig del av skolarbetet handlar om samverkan mellan lärare och elever. I skolan tillägnar sig eleverna mycket kunskap genom att arbeta i grupper och i samtal med andra. På det sättet kan man se om ens kompisar förstår hur man resonerar och vice versa. Man kan inte delta i skolarbetet fullt ut med slöja för ansiktet. Man kan för övrigt inte heller delta i samhällslivet om man måste täcka ansiktet hela tiden. Det här måste både eleverna och föräldrarna inse.

Problemet med burka i skolan måste hanteras varsamt, annars är risken stor att flickorna känner att de inte blir accepterade som muslimer. Då kan föräldrarna hävda att det är bättre att skicka flickorna till muslimska friskolor, vilket inte är så bra för demokratin och integrationen.

Att leva i två kulturer är tillräckligt jobbigt och då behöver man stöd från skolan. Skolan är en plats där man tillbringar en stor del av sitt liv i och just därför bör den vara trygg och accepterande för alla människor oavsett kultur eller religion. Skolan ska vara en plats där barn och ungdomar med olika bakgrund kan mötas och samverka.

I hela världen upprörs muslimer av det franska förslaget att införa totalförbud mot att bära religiösa symboler som exempelvis slöja, eftersom ett sådant beslut bara gynnar de muslimska fanatikerna. Många unga muslimer som lever i segregerade bostadsområden med hög arbetslöshet attraheras av fundamentalisternas budskap.

Nu får de muslimska fanatikerna vatten på sin kvarn och kan fortsätta att hävda att den muslimska minoriteten i Europa förtrycks.

Emine Onatli