ÅSIKT

Wanja Lundby-Wedin bör bli nästa partiledare

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förra helgen höll det socialdemokratiska kvinnoförbundet kongress i Eskilstuna. Gästlistan visade att det socialdemokratiska partiet tar jämställdhetsfrågorna på allvar. Både partiordföranden Göran Persson och partisekreteraren Marita Ulvskog var där.

För första gången hörde jag Göran Persson tala om det feministiska folkhemmet. I det feministiska folkhemmet skulle ingen kvinna bli slagen av sin man, ingen man få mer betalt för att han är man och ingen flicka eller kvinna skulle bli kränkt av reklamen i busshåll­platsens väntkur.

Göran Persson var också mycket tydlig när det gäller sambandet mellan kvinnors diskriminering på arbetsmarknaden och att de utnyttjar föräldraledigheten i högre grad än männen. Han signalerade att socialdemokraterna skulle införa fler pappamånader till skillnad från finansminister Pär Nuder som ännu inte har fattat att föräldraförsäkringens nuvarande utformning har blivit en kvinnofälla.

Även i denna fråga måste nog statsministern ta ”ungtuppen” Nuder i örat så att han inte gör bort sig fler gånger.

Enligt Persson måste vi skapa en motkraft till sexualiseringen av det offentliga rummet. Som exempel nämnde han att språkbruket bland unga människor ofta är rått, hänsynslöst och förnedrande samt tonårstidningar som lottar ut läppförstoringar.

”Vi överväger behovet av reglering på området, som en sista utväg. Branschens egen sanering har inte visat sig vara särskilt effektiv. Vi avser därför att tillsätta en utredning för att se över vad som kan göras och där lagstiftning inte kan uteslutas.”

Göran Perssons utspel kan uppfattas som ett hot mot tryckfriheten. Det är olyckligt, för diskussionen om sexualiseringen är angelägen.

Förhoppningsvis inser Persson det omöjliga i att inskränka pressfriheten. Samtidigt hoppas jag att tidningarnas chefredaktörer kan ta till sig av kritiken och fundera på hur de ska hjälpa till att freda det offentliga rummet. Har medie-

branschen inget ansvar för hur vårt samhälle allt mer pornofieras?

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin var den andra huvudtalaren på s-kvinnornas kongress. Hon höll ett mycket engagerande och inspirerande tal. Hennes tal avbröts ständigt av applåder.

Den sista tiden har många socialdemokratiska kvinnor jag träffat varit ledsna över att Margot Wallström inte vill komma tillbaks till Sverige.

Efter att ha lyssnat på Wanja Lundby-Wedin insåg jag att hon troligen kommer att bli socialdemokraternas nästa partiledare. På lunchen var det flera som också ansåg att hon borde ta över.

Wanja Lundby-Wedin har alla egenskaper som en partiledare och statsminister bör ha. Hon är engagerad, modig, tydlig och en lysande talare.

Det krävs stor skicklighet och stort mod att tvinga på LO-gubbar insikten att facklig feminism och individualiserad föräldraförsäkring är viktiga frågor som LO bör ställa sig bakom och driva. Men Lundby-Wedin har lyckats med det och statsministerämbetet kan inte vara tuffare än det uppdrag hon nu har.

Jag hoppas på Wanja.

Emine Onatli ([email protected])