ÅSIKT

Ny krasch för Jas?

Teckning: EWK
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Har Saab och dess brittiska partner BAE Systems betalat mutor på hundratals miljoner för att sälja Jas 39 Gripen till Tjeckien?

Enligt SVT:s ”Uppdrag granskning” är det så och överåklagare Christer van der Kwast undersöker nu saken. I Tjeckien pågår redan en rättslig utredning liksom i Storbritannien där BEA Systems utreds för en lång rad mutaffärer.

Mutor tillhör vardagen

Den internationella vapenindustrin tillhör de mest korrupta branscherna där mutor, ekonomiska och politiska påtryckningar tillhör vardagen. Flygindustrin med sina svindlande kostnader utgör inget undantag. Då det ofta handlar om regeringar och länder som köpare och privata företag som tillverkare och säljare är agenter och mellanhänder oftast nödvändiga – och deras tjänster kostar! Både den kommersiella och nationella sekretessen är omfattande och delvis nödvändiga.

Historien om Jas 39 Gripen har varit kantad av skandaler. Hela projektet från det ursprungliga riksdagsbeslutet som givit Sverige 204 stridsflygplan till en kostnad av långt över 100 miljarder är en skandal. Redan när regeringen Fälldin tog det första beslutet 1982 om 35 plan, tecknades en option (köprätt) på ytterligare 110 plan. Innan Jas ens fanns annat än på ritbordet!

”Beslutet var huvudlöst, ekonomiskt oansvarigt och försvarspolitiskt obetänksamt”, har Aftonbladet kommenterat. Ett litet land som Sverige kan inte bära sådana enormt kostnadskrävande projekt. Det har dessutom visat sig vara omöjligt att stoppa Jas ”av moderniserings- och exportskäl” som det hetat. För skattebetalarna sägs det vara dyrare att avbryta än att fullfölja. I dag har vi långt mer än 100 plan som försvaret inte behöver.

Starka kopplingar

Exportsatsningarna misslyckades gång på gång fram till 1998. Det kan kanske förklara de desperata ansträngningar Saab och Försvarets materielverk gjort för att sälja Gripen. Därmed inte sagt att de gjort sig skyldiga till mutbrott. Den prövningen återstår. Så vem ska tvätta Jasbyken? Kravet på en bred kommission kan vänta i avvaktan på de polis- och åklagar­utredningar som nu pågår här och i Tjeckien.

Kopplingarna mellan svenska regeringar/staten, svensk försvarsindustri och försvaret är starka. Det militärindustriella komplexet är mäktigt. Det är inte särskilt transparent och lätt att få insyn i. Nu är Sverige inne i ett nytt utvecklingsskede av svenskt försvarsflyg genom projektet Neuron – ett obemannat stridsflygplan på EU-nivå och där Saab bidrar med utveckling av systemintegrations- och ledningssystem som så småningom ska användas vid en uppgradering av Jas 39 Gripen.

”Neuron får inte bli ett nytt Jas”, skrev Aftonbladet i december 2005 när beslutet om Neuronprojektet var aktuellt. För regering och riksdag är det viktigt att se till att den förskräckande historien om Jas inte upprepas, antingen det gäller mutor eller okontrollerbara miljardrullningar i utvecklings- och produktionskostnader för Neuron.

LA