ÅSIKT

Staten och kapitalet i samma båt

1 av 2 | Foto: BJÖRN LINDAHL och GUNNAR SEIJBOLD
Privatiseringen öppnar för systemskifte. I går lade socialminister Göran Hägglund, tillsammans med bland andra Svenskt Näringslivs Urban Bäckström, fram ett förslag som ska göra svensk sjukvård ”bättre”.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I?går presenterade socialminister Göran Hägglund?–?häpnadsväckande nog tillsammans med bland andra Svenskt Näringslivs Urban Bäckström?–?förslaget som ska göra svensk sjukvård bättre.

Som Hägglund tolkar det betyder ”bättre” att avskaffa kravet på att varje landsting ska driva åtminstone ett akutsjukhus. Han vill att privata vårdgivare ska kunna blanda offentliga och privata pengar så att patienter med egna försäkringar kan lyftas före i kön. Han ser inga problem med att skattepengar skapar privata vinster inom vården.

Staten och kapitalet i samma båt.

Löftet övergavs

Bara någon vecka innan Ansvarskommittén kommer med sitt förslag till ny organisation för bland annat landstingen överger regeringen alltså Fredrik Reinfeldts löfte att inte privatisera akutsjukhusen. Hägglund inskränker sig numera till att säga att det inte vore lämpligt att något av landets sex regionsjukhus ska privatiseras, i alla fall inte fullständigt.

Ett svek mot väljarna, men inte alltigenom förvånande. Tilltron till marknaden var ett genomgående borgerligt tema under valrörelsen, inte minst när det gällde hälso- och sjukvården. Det gemensamma valmanifestet beskriver konkurrens som vägen till vårdkvalitet, effektivitet och större trivsel på arbetsplatserna. Ett speciellt ”avknoppningsstöd” utlovas.

Oåterkalleliga beslut

Den tråden tas nu upp av Hägglund. Det är bilden av ett småskaligt entreprenörskap, vuxet ur gemenskapen på fikarasten, som socialministern vill frammana.

I verkligheten innebär förslaget framför­allt att det blir fritt fram för stora, i många fall multinationella, tvårdkoncerner att ta över svensk sjukvård. Gemensamma värden som byggts upp under lång tid kan säljas ut efter politiska beslut som i praktiken blir oåterkalleliga. Det landsting som lämnat sina sjukhus till privata företag kommer knappast att kunna bygga upp verksamheten igen.

Landstingen ska också i fortsättningen ha ansvar för att medborgarna får den vård de behöver. En svår uppgift om de samtidigt ger upp den egna kompetensen och reduceras till beställare av privat vård. Hägglund vill inte se några formella hinder för att landstingens verksamhet?–?ner till sista vårdcentral?–?privatiseras.

I det sammanhanget blir medborgarintresset, ofta manifesterat i landstingspolitiken, på sin höjd en bisak.

Gräddfiler

Trots att socialministern hävdar motsatsen öppnar förslaget för gräddfiler i vården. Teknik, lokaler och personal som byggts upp med gemensamma medel kommer att användas för patienter med privata vårdförsäkringar. Ett sätt att använda resurserna på bästa sätt, menar Hägglund.

Dörren står öppen för ett systemskifte. Utförsäljningar av sjukhus och växande system för privata försäkringslösningar blir bestående.

Det gör sveket mot löftena i valrörelsen så mycket allvarligare.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM