ÅSIKT

Brevet som kan betyda så mycket

Foto: URban andersson
Kvinnornas tur Mona Sahlin och Margot Wallström är två av de utmärkta kandidaterna till partiledarposten. Ändå kan det bli en man, om inte de socialdemokratiska partiföreningarna är tydliga.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokratiska föreningar runtom i landet har fullt upp med nomineringar till nämnder och styrelser. Hur stor plats får valet av partiordförande på nästa mötes dagordning?

Svaret kan tyckas självklart. Den nya partiledningen kommer att prägla socialdemokratin lång tid framöver. Kan det finnas en viktigare fråga för partimedlemmarna än hur ledarskapet kommer att se ut?

Spännande post

Valberedningen sände nyligen ut ett brev till partiorganisationen. Innehållet är spännande. Varje förening, varje partimedlem inbjuds att ”komma med synpunkter på det nya ledarskapet och föreslå lämpliga personer som partiordförande”. Förslagen får innehålla ett eller flera namn. Personerna behöver inte ha accepterat att kandidera.

Partidistrikten ska skicka sina sammanställningar till valberedningen senast den 11 december. Många distrikt väljer säkert att ta beslut i sina styrelser i början av december. Medlemmarnas tid är alltså nu, innan november månad tar slut.

Lena Hjelm-Wallén och övriga i valberedningen gör rätt. En öppen process är bra för socialdemokratin och för kvaliteten på den nya partiledningen.

Hur många lokala föreningar tar chansen? På en del håll märks en viss tafatthet inför frågan. Organisationen är inte van vid att plötsligt få denna demokratiska möjlighet. Alla verkar inte heller ha tagit del av valberedningens brev eller veta vart de ska skicka sina svar.

Personerna är naturligtvis viktiga, men om partiföreningar och distrikt vill påverka på allvar kan de göra mer än att föra fram ett namn. Då borde de också lämna andra synpunkter på ledarskapet.

Bör bli en kvinna

Är det viktigt med en kvinna, så skriv det. Annars kanske det blir en man i alla fall, även om en stor majoritet vill ha en kvinna. Det kan bli effekten av att det finns så många kvalificerade kvinnliga kandidater, om förslagen splittras mellan dem.

Aftonbladets ledarsida anser att det måste bli en kvinna efter 117 år av manligt ledarskap. Det finns så många bra kandidater att något annat vore orimligt.

Vi har argumenterat för att nästa partiledning måste arbeta mer som ett lag, med ett öppet och lyhört ledarskap. Partiet behöver minst en vice ordförande och en starkare roll för det verkställande utskottet och partistyrelsen. Andra har fört fram sina uppfattningar i den offentliga debatten.

Chans till demokrati

Valberedningen ger nu varje medlem och varje förening ett tillfälle som inte kommer tillbaka. Både att föreslå personer och att ha synpunkter på hur partiledningen ska fungera. Det är ett spännande arbetssätt som andra partier borde lära av.

Den socialdemokrat som inte tar chansen att påverka bör inte gnälla över bristande partidemokrati när valet redan är gjort.

ME