ÅSIKT

Mosas av moderater

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Maud Olofsson kommer säkert att sprudla av optimism när centerpartiet i helgen samlar sina förtroendevalda till konferens i Leksand.

Hennes parti blev det tredje största i valet och hon är nu både vice statsminister och näringsminister.

Visserligen har partiet minskat sedan dess och lockar bara runt sex procent av väljarna. Men det förefaller inte bekymra Olofsson som ihärdigt fortsätter omvandlingen av det gamla folkrörelsepartiet.

Numera är centern det mest marknadsliberala partiet och ger sig på facket så fort det får en chans. Det nya centerpartiet kramar både företagare och kärnkraft.

Småfolkets parti?

Kanske finns det dock en och annan bland de församlade centerpartisterna som minns hur det var när centern var småfolkets parti och varnade för kärnkraften. Då hade man 25 procent av väljarna, något som Maud Olofsson inte ens vågar drömma om.

I helgen har även kristdemokraterna konferens, i Linköping. Även kd är numera ett regeringsparti, men gick kraftigt tillbaka i valet.

Raset har fortsatt. Hos kristdemokraterna finns dock ett visst krismedvetande.

Enligt partiets valanalys berodde tillbakagången på att man saknade politik på centrala områden som sysselsättningen. Vidare uppträdde partiet omodernt och hade svårt att nå unga, kvinnor och personer med invandrarbakgrund.

Partiledaren Göran Hägglund förefaller dock inte dra den naturliga slutsatsen att partiets politik – som familjepolitiken – faktiskt är omodern och fördomsfull.

Det tredje av småpartierna i riksdagen, folkpartiet, har inget stort möte än på ett tag. Det är nog tur det för partiledaren Lars Leijonborg. Som de övriga har folkpartiet rasat sedan det blev ett regeringsparti.

Spionskandalen

Värst är ändå att den rättsliga prövningen av spionskandalen väntar. Partiledaren Lars Leijonborg har redan fått sin dom av partiets etikkommission. Den slog i höstas fast att Leijonborg förfarit ”oaktsamt med sanningen”.

Han ljög helt enkelt därför att han hoppades att partisekreterarens inblandning inte skulle bli känd. Ändå klamrar han sig kvar.

Enligt statsvetaren Tommy Möller är en koalitionsregering aldrig starkare än sin svagaste länk. Vidare blir ledarna för de små partierna ”politiskt snöpta” i sina ministerroller. De har svårt att hävda sig mot det dominerande partiet, i det här fallet moderaterna.

Därför ser vi desperata utspel från folkpartister, hjälplöst tal om förnyelse av kristdemokraterna och hurtfriskt pratande av centerledaren.

Allt för att fly undan den besvärande sanningen att de alla tre håller på att mosas sönder av moderaterna.

TS