ÅSIKT

Väl godkänt, Östros

Finans­ministern hade svårt att värja sig mot utmanarens ettriga vänsterjabbar

Foto: Ulf Höjer
Nygammal Socialdemokraternas nye ekonomiske talesman Tomas östros klarade sig bra i debatten mot finansminister Anders Borg i gårdagens ”Agenda”.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

11 februari 2008. Han hade blicken av en boxare på väg in i ringen, socialdemokraternas nye ekonomiske talesman. Den första stora tv-debatten med finansministern i gårdagens ”Agenda” var viktig. Thomas Östros klarade uppgiften utmärkt.

”Regeringen använde inte de goda åren”, var huvudbudskapet. Nedskärningarna av vuxenutbildning och

a-kassa gör Sverige sämre rustat när ekonomin vänder. Det råder redan brist på yrkesarbetare.

Bristfällig argumentering

Anders E Borg upprepade sitt mantra flera gånger: Jobben har blivit fler. Han hänvisade till kommande förslag om infrastruktur, forskning och barnomsorg.

På flera punkter hade finansministern svårt att värja sig mot utmanarens ettriga vänsterjabbar. Anders E Borg började prata om betyg i grundskolan när debatten handlade om vuxenutbildningen, om familjepolitik när Östros hävdade att vårdnadsbidraget minskar sysselsättningen.

Regeringen måste komma med mer offensiva förslag för jobben om det ska gå att blockera oppositionens attacker. Problemet är att inflationen redan är hög, delvis som en följd av skattesänkningarna. Hur stora satsningar vågar Borg göra på vård och barnomsorg?

På en punkt kunde Östros ha tagit i hårdare. Den ökning av sysselsättningen för utrikes födda som Anders E Borg talade om är fortfarande långt från att bryta utanförskapet i förorterna. Samtidigt slår moderaternas politik stenhårt mot många ungdomar med utländsk bakgrund, med sämre skola, avskalade vårdcentraler och färre lägenheter att flytta till.

S kan ta tillbaka jobben

Hur ser ekonomin ut om ett år? frågade programledaren Karin Hübinette som avslutning. Anders E Borg var optimistisk, Thomas Östros mer oroad.

Vart finansmarknadskrisen tar vägen vet ingen. Att jobbtillväxten mattas av hade Borg svårt att motbevisa. Socialdemokratin har goda möjligheter att återerövra sitt trumfkort, jobben, till 2010 års val.