ÅSIKT

Flyktingar är ett nationellt ansvar

Makten hamnar hos företagen, inte hos individen, trots de vackra parollerna

Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX
Välmotiverat I går presenterade utredaren Monica Werenfels Röttorp ett förslag om en ny lag som ska tvinga kommuner att öppna dörrarna för nyanlända flyktingar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

3 juni 2008. Att välkomna flyktingar är ett ansvar för hela Sverige. Det hörde till de bra budskapen när Monica Werenfels Röttorp presenterade sin utredning i går.

Utredaren föreslår en ny lag som ska tvinga kommuner att öppna dörrarna för nyanlända. Migrationsverket ska berätta hur många som ska till ett län. Sedan är det länsstyrelsernas ansvar att förhandla med kommunerna och vid behov slå fast hur många de ska ta emot.

Det är ett välmotiverat förslag. Dagens system är på väg att bryta samman. Södertälje tar emot fler irakflyktingar än USA, rika kommuner som Danderyd nästan inga alls.

Alla kommuner har ett ansvar

Hittills har kommunalråden i villa-kommunerna himlat med ögonen och sagt att det tyvärr inte finns några lediga lägenheter. Det duger inte, menar regeringens utredare. Alla kommuner har ett ansvar för bostadsförsörjningen.

Hon stannar ändå vid allmänna formuleringar. Här behövs skärpningar av bostadsförsörjningslagen så att kommuner som inte ger plats för hyresrätter får betala kännbara böter. Det finns många områden där staten ställer krav på kommunerna, trots grundprincipen om kommunalt självstyre.

”Det är viktigt att länsstyrelserna har möjlighet att tvinga kommunerna att ta emot de nyanlända”, sa integrationsminister Nyamko Sabuni i går.

Vill inte bergänsa möjligheterna

Utredaren, liksom Sabuni, vill däremot inte begränsa nyanländas möjligheter att bosätta sig var de vill. Det är en princip som knappast håller i verkligheten, där en styrning under introduktionstiden blir allt mer angelägen.

Utredningen handlar också om vägen till jobb. Betänkandet heter ”Egenansvar – med professionellt stöd”. En signal om var tyngdpunkten ligger. Ansvaret blir större för individen att hitta ett jobb och komma in i det svenska samhället.

Arbetslinjen är viktig. Det är skandalöst att så många står utanför arbetsmarknaden. Nya förslag är värda att pröva.

Tveksamheter kring systemet

Ändå finns det tveksamheter kring det system som utredningen föreslår. Ansvaret för introduktionen lyfts bort från kommunerna. Därmed försvinner sambandet med hur det går för barnen i skolorna, och andra sociala uppgifter i kommunerna.

Istället införs ett system med ”lotsar”. Företag ska i regeringens ideologiska valfrihetsmodell stå för vägen in på arbetsmarknaden. Ideella organisationer får en mer undanskymd roll.

Kraven på lotsarna blir milda. Utredaren föreslår inte någon certifiering av de som ska utföra denna ansvarsfulla uppgift.

Risk för beroendeförhållande

Samtidigt kan de nyanlända hamna i ett beroendeförhållande till lotsarna. Den som inte följer introduktionsplanen förlorar sin ekonomiska ersättning. Det är beslut som myndigheterna tar, men där lotsarnas uppfattning kommer att spela stor roll.

Makten hamnar hos företagen, inte hos individen, trots de vackra parollerna.

ME