ÅSIKT

Sjukt beslut om sjukkassan

TVINGAS SÖKA BIDRAG Familjen Fröberg, som Aftonbladet skrev om i går, har förlorat sjukpengarna – nu måste de gå till socialen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Aftonbladet i går.

4 JUNI 2008. I dag fattar riksdagen beslut om regeringens förslag till nya regler i sjukförsäkringen. Trots den storm av kritik som förslaget väckt kommer riksdagen att klubba igenom regler som bland annat leder till att fler sjukskrivna blir arbetslösa och att människor tvingas ut i utanförskap. Sverige blir kallare och hårdare.

Ökade bidragskostnader

Den som är sjukskriven riskerar redan i dag att bli av med jobbet. Med de nya reglerna försämras villkoren ytterligare. Kraven från Försäkringskassan blir tuffare och den som arbetsgivaren inte vill ha tillbaka efter sex månaders sjukskrivning måste söka nytt arbete. Alternativet är att söka hjälp hos socialen. Enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting gjort har hälften av landets kommuner redan i dag fått ökade kostnader för socialbidrag till följd av Försäkringskassans hårdare regeltillämpning. Med de nya reglerna riskerar utvecklingen att skena. Enligt SKL kommer ytterligare 10 000 sjukskrivna att tvingas söka hjälp hos socialtjänsten.

Arbetsgivarens ansvar minskar

De ökade kraven på sjukskrivna kombineras med minskat ansvar för arbetsgivare. Tidigare har arbetsgivare haft ansvaret för att en anställd som blivit sjuk rehabiliteras eller får möjlighet att återvända till jobbet med anpassade arbetsuppgifter. Med de nya reglerna blir det i praktiken upp till arbetsgivaren att ensam bedöma när tillräckligt mycket gjorts för att en sjukskriven anställd ska kunna komma tillbaka. Vill arbetsgivaren inte lägga tid, kraft och pengar på rehabilitering finns inga möjligheter för Försäkringskassan att ställa krav. Istället hänvisas den anställde till Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Eftersom arbetsgivarens ansvar för de anställdas hälsa minskar är det relevant att fråga hur de nya reglerna kommer att påverka arbetsmiljön. Risken för ökad ohälsa är uppenbar.

Skapar ökade klyftor

Det finns gott om problem med den nuvarande sjukförsäkringen. Många som anses för friska för sjukskrivning men för sjuka för att söka arbete hamnar mellan stolarna och får inte den hjälp de behöver. Men de regler som riksdagen antar i dag löser inte problemen. Tvärtom blir effekterna en ökad otrygghet. Vad riksdagen röstar om i dag är ytterligare en del i regeringens nermontering av de sociala skyddsnäten i Sverige. Detta sker samtidigt som villkoren i arbetslivet hårdnar och regeringens försämring av a-kassan som ställt hundratusentals utan skydd vid arbetslöshet. Den arbetslinje regeringen säger sig värna framstår allt mer som en politik för ökade klyftor och ett växande utanförskap.

JJ