ÅSIKT

2008 – ett förlorat år för en regering i kris

Den grundläggande och avgörande frågan lyder annars: Varför har medborgarna så lågt förtroende för regeringen?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: BJÖRN LINDAHL
Fredrik Reinfeldt.

12 juni 2008. Citronerna, sa Fredrik Reinfeldt i riksdagen: Det är citronerna som ökat så mycket i pris.

Statsministern ville med yttrandet ge sin analys till den rekordhöga inflationsnivån.

Något senare sa han: Vi är i förtroendebranschen. Han beskrev sig själv som en skutskeppare att lita på när inflationsvindarna viner.

Statsministern vacklade som så ofta mellan det något löjeväckande och det pompösa.

SCB:s rapport i går rev undan Reinfeldt-regeringens ställning i förtroendebranschen. Underläget på drygt femton procent till oppositionen berättar högtalartydligt om en regering i kris.

Ett förlorat år

Svenskt näringsliv satte samtidigt sitt betyg på skepparen Reinfeldt: 2008 är ett förlorat år, sa organisationen. Den kan, likt OECD, räkna upp de ekonomiska nyckeltalen: högre inflation, lägre tillväxt och försvagad arbetsmarknad. Andra fakta, dock utanför Svenskt näringslivs intressesfär, är att kostnaderna för socialbidrag är i tillväxt, särskilt kraftigt i moderat – modellen Stockholm och att reallönerna riskerar sjunka för första gången på tretton år.

Den självhögtidlige Reinfeldt grep, för att knyta an till hans marina bildspråk, efter livbojen: Vem är bäst på överskotts­målen, jag eller Mona Sahlin? Vem har ni förtroende för? Ett sätt att berätta att hans förtroendekapital vägts och befunnits mycket tyngre än regeringens och bär på några uns mer än Sahlins.

Den grundläggande och avgörande frågan lyder annars: Varför har medborgarna så lågt förtroende för regeringen? Reinfeldts första svar lyder: De kritiska är ”dysterkvistar”. Lite bättre humör får man be om, trots söndersmulad a-kassa, sämre sjukförsäkring och växande inkomst – och förmögenhetsklyftor. Sommaren är ju i alla fall här.

Inga ursäkter

Statsministerns andra förklaring till sin regerings djupa kris lyder: Reformtakten har varit för hög. Inget ursäktande för att beslut klubbats igenom utan ordentligt beredning eller remissförfarande. Snarare menade Reinfeldt att medborgarna inte hunnit se eller hunnit blicka in i framtiden för att riktigt förstå exempelvis de stora fördelarna av exempelvis sociala nedmonteringar, gåvor till särskilt välbeställda villaägare och avveckling av försvaret.

Liknar grekerna

Fredrik Reinfeldt öppnade sitt tal i riksdagen med att hylla svenska fotbollslandslaget. Välförtjänt men för statsministern en riskabel inställsamhet. Reinfeldt förknippas nämligen inte med Zlatan utan främst med de fantasilösa regerande grekerna, utvisslade av en stor missnöjd publik.

OS

ARTIKELN HANDLAR OM