ÅSIKT

Det här räcker inte, Björklund

Utbildning är inte bara något som är till för arbetsmarknadens behov

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

2 september 2008. Fler undersköterskeutbildningar och färre historielektioner. Så vill regeringen förändra uppgiften för komvux. Efter flera år av nedskärningar ökar regeringen anslagen till vuxenutbildning.

Näringsminister Maud Olofsson kallade i går regeringens satsning på vuxen- och yrkesutbildning i den kommande budgeten för ”en rejäl förstärkning”. Det är en sanning med modifikation.

200 miljoner om året

I den första budgeten minskade regeringen statens anslag till komvux med 600 miljoner kronor årligen och nästan 20 000 utbildningsplatser försvann. Nu ökar man anslagen igen. Först med 200 miljoner 2009, sen med ytterligare 200 miljoner 2010 och slutligen med ytterligare 200 miljoner 2011. Det dröjer alltså innan regeringen återställt vad den skurit ner.

Att regeringen intresserar sig för vuxenutbildningen är bra. Ett livslångt lärande och fler chanser till utbildning gynnar både individen och samhällsekonomin.

Samtidigt kan man invända mot regeringens snäva syn på vad en yrkesutbildning ska innehålla. Den synen går igen i den gymnasieutredning som nu remissbehandlas och som kritiseras av bland andra fackförbundet Kommunal för att inte ge elever på yrkesförberedande utbildningar tillräckligt goda grundläggande kunskaper.

Risken är stor att den satsning på yrkesutbildning som nu görs drabbas av samma snäva syn. En modern yrkesutbildning förutsätter också teoretiska kunskaper.

Även undersköterskor och snickare behöver läsa engelska och historia för att klara ett föränderligt arbetsliv och kunna tolka sin omvärld. Utbildning är inte bara något som är till för arbetsmarknadens behov.

Det paket av yrkesutbildning som presenterades i går består av tre delar. Det ska bli fler lärlingsplatser, fler platser på yrkesutbildningarna inom komvux och en ny yrkeshögskola som ska driva kvalificerade yrkesutbildningar.

1?600 platser – det räcker inte

Anslagen till den nya yrkeshögskolan är mycket blygsamma. Enligt KY-myndigheten, som i dag administrerar yrkesutbildning av nästan 40 000 personer varje år, kan de hundra miljoner kronor om året som regeringen satsar ge 1 600 nya utbildningsplatser. Det är bra, men det räcker inte.

För regeringen borde nästa steg bli en bred satsning på vuxenutbildningarna och en ordentlig översyn av villkoren för de vuxenstuderande. Den låga nivån på studiemedlet avskräcker många från att byta arbetsliv mot studier. Och sedan möjligheten för studenter att kvalificera sig för a-kassa försvann har tröskeln för att påbörja studier blivit högre.

JJ