ÅSIKT

Svårt för väljarna att se alternativen

Politiska mittfåran blir trängre

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

11 September 2008. IF Metalls ordförande Stefan Löfvén värjde sig lätt irriterad.

–?Vi har inga förslag om att hota sjuka eller att sänka sjukersättningen! sa han på videolänk

från amerikanska metallarbetarfacket Machinists kongress.

I går presenterade socialdemokraternas rådslagsgrupp den rapport som kommer att ligga till grund för partiets nya välfärdspolitik. Grupp-ens två ordförande Ylva Johansson och Stefan Löfvén vill göra skillnaden mellan socialdemokraternas och regeringens politik tydlig. Gemensam välfärd som utjämnar klyftor ställs mot privatiseringar som fördjupar dem. Ändå kommer många väljare ha svårt att se alternativen.

Jobba mer och längre

Socialdemokraterna försöker hitta en välfärdspolitik som varken innebär privatiseringar eller ökat skatteuttag. Den tredje väg som Johansson och Löfvén föreslår kräver i stället att vi jobbar

mer. Arbetskraftsinvandring, fler heltidsjobb och ett längre arbetsliv är några av deras förslag.

Delar av rådslagsgruppens rapport ekar av partiets valanalys, medelklassen måste vinnas tillbaka. Därför pratar Johansson och Löfvén hellre om kvaliteten i vården än om vem som ska utföra den. Och för socialdemokraterna är det numera självklart att det är taken i trygghetsförsäkringarna som ska höjas, inte ersättningsnivåerna.

Förvillande retorik

Den fråga som irriterade Stefan Löfvén, hur väljarna ska kunna skilja mellan regeringens och socialdemokraternas politik, är ändå befogad. Retoriken är ofta förvillande lik.

Valfrihet är bra, privata alternativ berikar välfärden och höjd skatt är skadligt. Socialdemokraterna ifrågasätter inte synen på medborgarna som kunder.

Det är på väg att bli trångt i den politiska mitten.

JJ