ÅSIKT

Bryt beroendet av olja, Reinfeldt

Klimatkrisen kan inte vänta. Ändå väljer regeringen ständigt att skjuta miljösatsningar på framtiden.

Foto: ADAM IHSE/SCANPIX
Grön RETORIK Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund och Jan Björklund presenterade i går satsningen på infrastruktur i höstens budget. Än en gång misslyckas regeringen med att leva upp till de ambitioner man säger sig ha på miljöområdet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

12 SEPTEMBER 2008. GÖTEBORG. Bland kranar och containrar i Göteborgs hamn presenterade de fyra borgerliga partiledarna i går satsningen på

infrastruktur i höstens budget. Anslagen bidrar till att stimulera ekonomin när konjunkturen viker, men inte till en bättre miljö.

Svårt att bryta

Än en gång misslyckas regeringen med att leva upp till de ambitioner man säger sig ha på miljöområdet. Av de åtta miljarder som satsas på

infrastruktur går bara två miljarder till järnvägar. Retoriken är ofta grön, politiken är det sällan. Framför allt Fredrik Reinfeldt verkar ha svårt att bryta sitt beroende av olja.

Klimatberedningen pekade tidigare i år ut en ökad kapacitet i järnvägsnätet som avgörande för att Sverige ska kunna minska utsläppen av växthusgaser.

Öka kapaciteten

Enligt Banverket skulle 136 miljarder på tio år öka kapaciteten i järnvägstrafiken med 50 procent. Miljöminister Andreas Carlgren har sagt att en så snabb utbyggnad är nödvändig. Nu har han blivit överkörd av stats-

ministern. Detsamma gäller miljöbilspremien, som trots att den blivit framgångsrik skrotas i förtid.

Klimatkrisen kan inte vänta. Ändå väljer regeringen ständigt att skjuta miljösatsningarna på framtiden.

Imponerar inte

Man hänvisar till den kommande klimatpropositionen, eller som i går till den framtida långtidssatsningen på infrastruktur som sträcker sig till 2021. De miljö- och klimatlösningar man har presenterat den senaste veckan imponerar inte. Innehåller inte budgeten mer ambitiösa förslag är risken stor att höstens klimatproposition blir alldeles för tunn.

JJ