ÅSIKT

Maud Olofsson vänder kappan efter vinden

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

25 mars 2009. Det är mindre än ett år sedan regeringen, av allt att döma på näringsministerns initiativ, ­avskaffade de restriktioner som gällt för bonusar i ­statliga före­tag. Och det är inte mer än drygt en vecka sedan Maud ­Olofsson i dramatiska vändningar försvarade direktörslöner ­baserade på ”resultat”.

Till angrepp mot bonuslönerna

Utan direktörsbonusar ­hotades ­inte bara säkerheten på landets kärnkraftverk. Lönesystemen för sophämtare och byggnadsarbetare ­skulle dessutom falla sönder.

”Den som sköter sig får mer betalt”, konstaterade Maud Olofsson belåtet för en vecka sedan.

Därför kan det tyckas en liten ­smula förvånande att tillsammans med ­Anders Borg, Karin Pilsäter och Mats Odell också hitta näringsministerns namn under gårdagens debattartikel i Dagens Nyheter. Där slås nämligen inte bara fast att bonusen ska tas bort för direktörer i statliga företag. Artikeln går till stenhårt och principiellt angrepp mot bonuslöner som system.

Regeringspartierna menar nu att den ekonomiska krisen till stor del skapats av ”en kultur präglad av överdrifter, girighet och ett extremt risktagande”.

Och inte nog med det, förklaringen till denna kultur står att ­finna just i ­resultatlönerna för de högsta cheferna.

”Denna bonuskultur har bidragit till att driva fram obalanser som fått världsekonomin i gungning”, skriver de fyra författarna

Stora ord, i synnerhet som de uttalas av politiker som för mindre än ett år sedan beslutade om att underlätta statliga bonusar.

Häpnadsväckande när de kommer från en politiker som, likt Maud Olofsson, för bara en vecka sedan menade att bonusar handlade om att ”den som sköter sig” ska belönas.

Debatt i morgon

I morgon har riks­dagen en debatt om bonuslönerna i statliga företag. Samtidigt finns en begäran från oppositionen om att riksdagen ska ta initiativ för att åtminstone återinföra de restriktioner som ­gällde fram till förra sommaren.

Dess­utom rasar debatten som värst om ansvaret för de fackliga representanterna i försäkrings- och pensionsbolag.

Direktörsbonusarna ­symboliserar en samhällsutveckling där privat ­girighet, spekulation, stora risker och växande samhällsklyftor setts som tecken på utveckling. Dagens verklighet talar om motsatsen. Det ­borde leda till politisk omprövning – för många.

Har knappast ändrat inställning

Gårdagens utspel från regeringspartierna känns dessvärre mest som ett oblygt försök att skära pipor i vassen.

För dagen får Maud Olofsson ordna in sig i ledet. Men det betyder knappast att hon ändrat inställning till bonusar och privilegier.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM