ÅSIKT

Alliansen i motvind

Foto: Bertil Ericson/SCANPIX
TIDIG VALDEBATT Fredrik Reinfeldt (m) och Pär Nuder (s) debatterade jobben på Grand hotell i Stockholm i går.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I går möttes oppositionsledaren Fredrik Reinfeldt och finansminister Pär Nuder hos TCO för att diskutera arbetsmarknadspolitiken. En tidig valdebatt under lampkronorna i Grand hotells eleganta vinterträdgård.

Ända sedan den borgerliga alliansen i slutet av augusti drack kaffe i Göran Hägglunds småländska trädgård har det stått klart att jobben skulle utgöra centrum i oppositionens valkampanj.

Socialdemokratin klarar helt enkelt inte sina främsta profilfrågor, jobben och tillväxten. Det skulle däremot Reinfeldt, Leijonborg, Olofsson och Hägglund göra. Så löd budskapet från Bankeryd.

Tryggheten ska utvecklas

I korthet handlade det om att öka pressen på dem som står utanför arbetsmarknaden och om att sänka skatterna. Att göra det lönsammare att arbeta, med en ofta använd politisk formel.

Regeringen har svarat att de sociala trygghetssystemen skapar flexibilitet, gör att människor vågar förändring. Därför ska tryggheten utvecklas, inte försämras.

Ungefär så gick också debatten i Grands vinterträdgård.

Sverige ett föredöme

Just nu strömmar det in positiva signaler från den svenska ekonomin. Riksgäldskontoret konstaterar att statens budget förra året gav ett överskott på 13 miljarder kronor, istället för prognosernas underskott. Företagen redovisar rekordvinster och allt fler planerar att anställa. EU-kommissionen menar att den svenska ekonomiska politiken skulle kunna tjäna som föredöme för andra länder.

Dessutom meddelade Ams häromdagen att det finns fler jobb att förmedla och färre varsel att registrera. Däremot minskar inte arbetslösheten, kanske därför att människor som tidigare inte funnit det mödan värt att söka jobb nu söker sig till arbetsmarknaden. Det är egentligen inget någon kan beklaga.

Det finns till och med ekonomer som medger att trängselskatten i Stockholm skulle kunna bidra till tillväxten.

Det är inte så lätt att vara opposition i Sverige.

Lite sur lät också Reinfeldt när han beklagade sig över ”finansministrar som står och lutar sig mot konjunktureffekter”.

Nuder var desto muntrare.

”Vi ska fortsätta att satsa på det som byggt Sverige starkt”. Nästan på gränsen till övermod.

Måste ha ett svar

Möjligen är det ett övermod som skulle kunna hindra regeringen från att växla in de ekonomiska framgångarna i politiska.

Moderaterna har nämligen identifierat ett långsiktigt problem när de talar om trösklarna in på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst i storstädernas förorter. Att de förslag Reinfeldt driver skulle skapa nya, och större, problem hjälper inte.

Socialdemokratin måste ha ett eget svar på hur det växande utanförskapet ska hanteras. En konjunkturuppgång kan lindra, men inte lösa det.

IP