ÅSIKT

Persson, lär av alliansen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De borgerliga partierna har aldrig kraftsamlat så mycket för att erövra rege-ringsmakten som inför årets val. Redan sommaren 2004 drogs riktlinjerna för samarbetet upp på Högforsmötet hemma hos Maud Olofsson. Nu är snart partiernas sex gemensamma arbetsgrupper om centrala politiska frågor klara med sitt arbete.

De behandlar utbildning, välfärd, arbetsmarknads- och näringspolitik, med mera. För att förankra de gemensamma politiska förslagen ska partierna om någon dryg månad hålla ett konvent i Stockholm för 300 aktiva moderater, kristdemokrater, center- och folkpartister. Avsikten sägs vara att partierna ska lära känna varandra bättre och få tillfälle till breda diskussioner. Konventet ska också vara öppet för media.

Ingen dum idé

Högeralliansen har hittills onekligen varit framgångsrik i sin mediastrategi: Högforsmöte, Bankerydspakt, gemensam tågturné och nu ett nytt grepp, konvent. Det är ingen dum idé. Att låta det vara öppet för media är ännu smartare. Självklart kommer det att bli en del heta och motsägelsefulla debatter, partierna är inte eniga. Journalisterna kommer att se ”klyftor” och notera motsättningar. Det är inte säkert att det är en nackdel.

En fri och öppen debatt är trots allt bästa sättet att vinna förståelse, respekt och förankra idéer. Öppenheten gör att rapporteringen säkert blir omfattande, väl i klass med den hittills så dominerande mediabevakningen av socialdemokratiska kongresser. Så sprids och förankras alliansens politik ytterligare. Smart.

Stänger ute media

Socialdemokraterna har på sin kant tidigare inlett ett mötessamarbete med miljöpartiet för att de bägge partierna skulle lära känna och förstå varandras kulturer bättre. De mötena var dock interna, stängda för media. Likaså har socialdemokraterna på sina senaste kongresser förberett viktiga beslut i arbetsutskott där meningsmotsättningar kunnat ventileras fritt, ibland hett, men också de gruppmötena har varit stängda för medierna.

Slutet parti

Socialdemokraterna har av tradition varit ett mer slutet parti. Länge var kongresserna delvis interna tillställningar. I samarbetet med vänstern och miljöpartiet om budgetpolitiken blev regeringen länge förbisprungen när samarbetspartierna först gav sina versioner av förslag och förhandlingar. Det har inneburit att väljarna inte fått någon riktigt tydlig bild av vad som egentligen är regeringens politik.

Det har socialdemokraterna förlorat på.

Att det finns olika meningar, olika synsätt och att man nästan alltid måste kompromissa för att komma framåt, är väljarna nog lika införstådda med som partiledningarna. I dagens politik finns säkert mer att vinna på öppen, ibland häftig men ärlig debatt, än väl så vackert förpackade bortförklaringar.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM