ÅSIKT

Stora framsteg för Stockholm

Foto: MAGNUS SANDBERG
jublande glada Det går bra för Stockholm. Landstingsrådet Ingela Nylund Watz öppnar närakuter och finansborgarrådet Annika Billström har satt i gång bostadsbyggandet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förra årets bokslut för Stockholms läns landsting slutade på 1 146 miljoner kronor. Drygt en miljard i överskott. Det är imponerande.

Landstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) fick ingen lätt uppgift av Stockholmsväljarna vid förra valet. Då lämnade förlorarna, moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet, ett landsting kört i botten. Underskottet på 9 600 miljoner kronor var resultatet av en medveten ansvarslös politik. Politiska markeringar med förödande resultat gick före medborgarnas bästa.

Billigare kollektivtrafik

Med överskottet kan nu landstinget göra investeringar samt utveckla närsjukvården och göra kollektivtrafiken billigare och mer tillgänglig för alla länets invånare.

Närakuterna som ska finnas över hela länet är en av de viktigaste reformerna inom sjukvården. Fler får tillgång till snabb och professionell vård nära hemmet. Det ökar både tryggheten och rättvisan i länets kranskommuner och i stadens förorter. De borgerliga partierna i landstinget motsätter sig reformen.

Ökad trygghet

Tryggheten och rättvisan ökar när kollektivtrafiken får en enhetlig taxa från den 1 maj. Det blir lika billigt att resa över hela länet, vilket innebär att fler kan nyttja kollektivtrafiken.

I Stadshuset har finansborgarrådet Annika Billström (s) lyckats baxa Stockholms stads finanser till ett överskott på 6,6 miljoner kronor. Samtidigt som förskolorna har byggts ut, cykelbanorna blivit fler och kompetensen inom äldrevården stärkts.

En av de viktigaste framstegen under Annika Billströms tid är att bostadsbyggandet äntligen har kommit i gång med kraft. Målet om att 20 000 nya lägenheter ska börja byggas under mandatperioden kan snart uppnås.

Trängselskatten en succé

Trängselskatten visade sig också bli en succé. Biltrafiken har minskat, framkomligheten ökat och luften blivit renare. Bilisterna är nöjda och den opinion som vill permanenta försöket med biltullar har ökat. Det har till och med bildats ett borgerligt nätverk för trängselskatten, till Kristina Axén Olins (m) förtret. Det måste socialdemokraterna, både i staden och på riksnivå, utnyttja och tydligt driva miljöfrågorna i valrörelsen. Finansminister Pär Nuder måste också ge tydliga besked om att skattepengarna ska gå tillbaka till stockholmarna.

De politiska alternativen för Stockholms stads och Stockholms läns väljare är tydligare än någonsin. Slaget avgörs den 17 september.

NB

ARTIKELN HANDLAR OM