ÅSIKT

Ny budget i expressfart

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

6 april 2006. Finansminister Pär Nuder och de båda samarbetspartiernas budgetförhandlare såg belåtna ut i går. Uppgörelsen om årets vårbudget blev färdig på rekordtid, utan nattmanglingar eller upprörda utmarscher ur finansdepartementet.

”Äntligen ett genombrott för stödet till hemlösa”, deklarerade miljöpartiets Yvonne Ruwaida. ”Det var viktigt för oss att prioritera barn och ungdomar”, sa vänsterpartiets Alice Åström.

Tillväxt och ökad sysselsättning, sa Pär Nuder.

Årets budgetförhandlingar har förts mot en fond av en urstark konjunktur och stigande statsinkomster.

Skuldkvoten sjunker

Ekonomistyrningsverket konstaterar i sin senaste prognos att statens skuldkvot är på väg ner mot samma nivå som i slutet av 1970-talet. Marginalerna till utgiftstaken räcker. Konjunkturinstitutet talar om positiva spiraler, stigande sysselsättning och stark tillväxt.

Budgetförhandlarna har inte behövt brottats med plågsamma nedskärningar eller olösliga målkonflikter. Nuder konstaterade till och med att marginalerna varit så stora att utgiftstaket inte utgjort någon restriktion.

Det är inte så konstigt om det gått lättare än vanligt att komma överens.

Gårdagens uppgörelse signalerar att de tre partierna är angelägna om att avsluta mandatperiodens samarbete utan konflikter. Väljarna skulle inte ha accepterat en upprepning av den senaste budgetförhandlingens kattrakande.

Att demonstrera ett gott samarbetsklimat är viktigt när den borgerliga alliansen på senare tid visat allt tydligare sprickor.

I sak har mycket av innehållet varit känt. Det blir ett första steg i en tandvårdsreform, en satsning på folkbildning och mer pengar till kommuner som tar emot flyktingar.

Skolor i segregerade områden får nya resurser. Arbetsförmedlingen får ansvar för att invandrare ska komma in på arbetsmarknaden.

Dessutom avsätts pengar för landsbygdens utveckling.

Bostadstillägget för de fattigaste pensionärerna höjs.

600 nya vårdmiljoner

Vårbudgeten innehåller 600 nya miljoner för vård och omsorg för sjuka äldre och 1 000 nya plusjobb speciellt riktade till unga arbetslösa. Ett bra – om än senkommet – försök att komma åt ungdomsarbetslösheten.

Däremot saknas en ordentlig satsning på bostadsbyggandet.

Som ett led i den gröna skatteväxlingen införs något försenat den kontroversiella men rimliga flygskatten och en skatt på sopförbränning.

Oppositionen levererade i går förväntad kritik. ”Smörgåsbord”, deklarerade moderaternas Odenberg. Maud Olofsson menade – med ett bildspråk värdigt Göran Persson eller gamla tiders centerledare – att vi borde ”spara i ladorna”.

Grunden för valrörelsen är lagd.

IP