ÅSIKT

Radikalt förslag kan ge fler jobb

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Är de borgerliga partierna dömda till att (nästan) alltid förlora på upploppet?

Opinionsmätningarna för april visar att vänsterblocket nu hunnit i kapp högeralliansen. Skillnaden mellan blocken är mindre än en procentenhet. Det till synes ointagliga försprånget sedan förra sommaren på 10 procentenheter är utraderat.

I mars 2005 gick moderaterna och Fredrik Reinfeldt till och med om socialdemokraterna med Göran Persson som största parti med 31,5 mot 31,3 procent. Det är nu historia. Ställningen enligt helgens Sifo-mätning ger s 36,2 procent och m 26,2 procent.

Traditionellt brukar moderaterna visa höga siffror ett år före valet och sedan förlora under valvåren. Det ser ut att bli en repris.

Ekonomin stärker s

Självklart ger den goda ekonomin och regeringens och samarbetspartiernas vallöften om lite mer till snart sagt alla grupper framgång hos väljarna. Det stärker också ett av socialdemokratins starkaste kort: regeringsdugligheten, att partiet är bäst på att leda landet.

Högeralliansen har sig själv att skylla. Borta är snart hela bilden av en allians som kraftsamlar kring en gemensam politik för att sätta fart på Sverige och skapa jobb för alla som står utanför. Nu träter partierna om en rad frågor, bilden präglas av irritation och dåligt ledarskap. Sånt straffar sig.

Inga bra svar

Väljarna måste dessutom fråga sig vad försämringarna i a-kassan och andra nedskärningar ska vara nödvändiga för, när ekonomin nu går så bra. Något bra svar på det har väljarna inte fått.

Ska alliansen ha en chans måste den fokusera på en gemensam offensiv politik. En politik som kan skapa tiotusentals fler fasta jobb i privat sektor. Ett alternativ till regeringens storsatsningar på offentliga plusjobb och andra insatser.

Kanske kan Fredrik Reinfeldts förslag i helgen att avskaffa arbetsgivaravgifterna i den privata tjänstesektorn, till exempel restauranger och städföretag, i hela landet, bli navet i en trovärdig jobbsatsning. Förslaget uppges kosta 6 miljarder och ge 25 000–50 000 nya jobb.

Statsminister Göran Persson gör tummen ner. Det blir för dyrt och äventyrar långsiktigt välfärdssystemen, anser han. Reinfeldt har dock inspirerats av en gammal LO-utredning. och förre finansministern Kjell-Olof Feldt har upprepade gånger fört fram liknande tankar på slopad eller halverad arbetsgivaravgift i just tjänstesektorn.

Svarar mot problemet

Fredrik Reinfeldts förslag till billigare service svarar mot problemet att tjänster blir jämförelsevis dyra. Arbetskraftsintensiva tjänster kan inte rationaliseras på samma sätt som jobben i industrin och till exempel byggsektorn och skogsnäringen.

Personliga tjänster och tjänster inom hantverk, kultur, turism och idrott kräver händer, fötter och tid för att kunna utföras. Halverad arbetsgivaravgift för all arbetskraftsintensiv tjänsteproduktion vore en radikal reform för fler jobb för många av dem som i dag står utan chans till arbete.

LA