Ska kapa över 300 träd i allén: Är en trafikfara

avAftonbladet

Foto: ARTESIA WELLS/COLOURBOX
Almträd.

Träden i allén i Albrunna har drabbats av almsjuka – och utgör en trafikfara. Nu ska Trafikverket kapa de 332 träden efter tillstånd från länsstyrelsen, skriver Ölandsbladet.

Kapningen kommer att ske under en tioårsperiod och i takt med att de sjuka träden tas bort ska nya planteras av skokgsek, skogslönn och skogslind. De nya träden ska vara 20–25 centimeter i omkrets när de planerats, enligt Trafikverket.

Det finns ett biotopskydd för allén, men länsstyrelsen medger undantag för att inte äventyra trafiksäkerheten. Med nedtagningen av de sjuka träden följer att nya träd planteras, högstubbar skapas och att död ved läggs upp som ett slags faunadepå.

Källor

ARTIKELN HANDLAR OM

Albrunna

Öland

Träd