Forsmark

Förhandlingsdatum klart om Forsmark

Av: 

Aftonbladet

UPPSALA

I september kommer huvudförhandlingarna om ett kärnbränsleförvar i Forsmark att inledas, rapporterar Upsala Nya Tidning. Sakprövningen startade redan förra året och nu har Mark- och miljödomstolen gett besked om när SKB:s ansökan ska hanteras. Från SKB möttes beskedet med glädje. Mindre nöjda var företrädare för miljöorganisationen MKG. Där oroar man sig för att frågor inte hinner redas ut till i höst. Bland det som oroar är frågor bland annat om kopparkorrosion. Frågor som inte får svar förrän i slutet av juni. MKG får ekonomiskt stöd för att kunna följa förhandlingarna.

Källor

Publisert:

Aftonbladet

/

Uppsala

/

Forsmark

LÄS VIDARE

Huvudförhandling om slutförvar i höst

ÄMNEN I ARTIKELN

Forsmark

Kärnkraft

Mark- och miljödomstolen

Uppsala län

Forsmarks kärnkraftverk