Kritiserad privatskola på Söder hotas av miljonvite

avAftonbladet

Foto: JENSENSGRUNDSKOLA.SE
Skolans hemsida. Enligt Skolverkets rapport lever man inte upp till marknadsföringen om ”hög vuxennärvaro där alla känner varandra vilket skapar trygghet" och ”värdesätter ordning och studiero”.

Både rektor och skolhälsan bekräftar otryggheten på skolan. Skolinspektionens kritik är svidande: det förekommer våld på rasterna och det finns en tystnadskultur som gör att elever inte vågar berätta för vuxna om vad som händer, av rädsla för att själva drabbas. Det handlar om mobbning, grovt språkbruk och kränkningar, till och med inför lärare på lektionstid - utan att någon vuxen agerar.

Friskolan Jensens grundskola på Långholmen kritiserades av Skolinspektionen redan för två år sedan. Kritiken gällde bland annat stökig miljö. I höstas fick skolan vite på 700 000 kronor om åtgärder inte vidtogs, rapporterar Stockholm Direkt.

En ny prioriterad tillsyn gjordes också i höstas. Nu visar rapporten att de omfattande bristerna kring tryggheten på Jensens inte åtgärdats. Skolinspektionen hotar därför skolan med ytterligare 1,2 miljoner kronor i vite om problemen inte åtgärdats till april.

Källor

ARTIKELN HANDLAR OM