Länsstyrelsen vill stoppa friskola ”Området är olämpligt”

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

LULEÅ

Länsstyrelsen hotar med att stoppa Internationella engelska skolan i Södra hamn, uppger Norrbottens kuriren.

Orsaken?

Området är olämpligt anser länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har framfört en rad invändningar mot att Luleå kommun vill ändra detaljplanen för att möjliggöra för skolverksamheten i den kontorsbyggnad som Arbetsförmedlingen hyrt in sig i. Skolstarten är planerad redan till höstterminen 2019 och för att det ska bli möjligt har fastighetsägaren Diös ansökt om ett tidsbegränsat bygglov för lokalerna, så att de ska kunna byggas om till skola trots att detaljplanen inte är ändrad.

Nu hotar länsstyrelsen med att överpröva kommunens beslut att ändra detaljplanen enligt det planförslag som kommunen lagt fram för samråd. Det kan länsstyrelsen göra om beslutet innebär att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

– Som jag tolkar det är det väldigt allvarliga synpunkter som länsstyrelsen har framfört, säger kommunens planchef Annelie Granljung.

Kommunen har i veckan haft ett krismöte med fastighetsägaren Diös för att diskutera hur man ska gå vidare.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE