Massiv protest mot glashus i hjärtat av gamla Uppsala

Av: 

Aftonbladet

Publicerad:
Kommunens 3D-modell framtagen inför samråd av detaljplanen.
Foto: UPPSALA KOMMUN
Kommunens 3D-modell framtagen inför samråd av detaljplanen.

UPPSALA

Förslaget om att bygga ett modernt hus i hjärtat av Odinslund, nära Domkyrkan och Carolina Rediviva, har stött på ett stort antal protester, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Flera hundra personer har hittills skickat sin åsikt till byggnadsnämnden angående om byggplanerna. De flesta avsändarna är privatpersoner som alla är mer eller mindre kritiska.

Byggförslaget handlar om två byggnader som är tänkta att uppföras snett emot Helga Trefaldighetskyrkan, intill gamla Lindska skolan. Marken är idag obebyggd och används i första hand som parkeringsplats, skriver tidningen.

Marken ägs av en stiftelse som redan på 1960-talet fick byggrätt. Det är också stiftelsen som står bakom byggplanerna, som tröskats i decennier.

Man vill bygga ett modernt sicence gallery, med forskar- och studentbostäder, lokaler för föreläsningar, utställningar, kafé och hotell.

Huset skulle få stora glaspartier och synliga detaljer i stål. Något kritikerna kallar ”själlös enformighet”. Bland de som inte är positiva finns även Statens fastighetsverk, som pekar på att glaspartierna inte är så genomskinliga som skisserna antyder.

Allén i Odinslund anlades 1759 under överinseende av Carl von Linné och anses vara den äldsta i Uppsala. Området är klassat som kulturhistoriskt riksintressant.

Synpunkterna som nu rasat in kommer att presenteras för plan- och byggnadsnämnden där frågan om att gå vidare avgörs .

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE